O-I's Green Bond Framework

O-I geeft groene obligatie uit

Owens-Illinois (O-I) gaat een Green Bond (groene obligatie) uitgeven. Het is hiermee naar eigen zeggen het eerste bedrijf in de verpakkingssector en het versterkt haar betrokkenheid voor duurzaamheid in alle productieactiviteiten en glasverpakkingen.

Op de hoogte blijven van nieuwe verpakkingsontwikkelingen?

Ter ondersteuning van de obligatie-uitgave ontwikkelde O-I een Green Bond Framework. Daarin wordt beschreven welke duurzaamheidsstrategie en -doelstellingen de organisatie hanteert, en welke types investeringen ze vanuit een duurzaamheidsperspectief nastreeft.

Het bedrijf zal een bedrag vrijmaken dat gelijkstaat aan de netto-opbrengsten van het obligatieaanbod om een verscheidenheid aan nieuwe en bestaande “in aanmerking komende groene projecten” (Eligible Green Projects) te (her)financieren die zijn gemaakt in de drie jaar voorafgaande aan de uitgifte van de groene obligatie en in de drie jaar erna. De “in aanmerking komende groene projecten” waarin O-I zal investeren, worden beschreven in de Green Bond Framework.

 

O-I issues green bond

Owens-Illinois (O-I) is going to issue a Green Bond. It is, in its own words, the first company in the packaging sector and it strengthens its commitment to sustainability in global production activities and glass packaging.

In support of the bond edition, O-I developed a Green Bond Framework. It describes which sustainable strategy and objectives the organisation uses, and which types of investments it pursues from a sustainability perspective.

The company will release an amount equal to the net yields of the bond offer to (re)finance a variety of new and existing Eligible Green Projects created in the three years prior to the issuance of the green bond and in the three years following. The “eligible green projects” in which O-I will invest, are described in the Green Bond Framework.

Reacties

Reactie toevoegen

Gerelateerd nieuws

Magma - test line in Streator, Illinois
donderdag 12 september 2019
dinsdag 5 maart 2019
donderdag 26 januari 2017
donderdag 6 november 2014
donderdag 7 november 2013
maandag 4 november 2013