NRK: ‘Actieplan Toepassen Kunststof Recyclaat’

NRK: ‘Actieplan Toepassen Kunststof Recyclaat’

Nederland heeft de ambitie om in 2030 de helft minder primaire grondstoffen te gebruiken. Voor de rubber- en kunststofindustrie (NRK) betekent dit concreet de inzet van 1000 kton gerecyclede kunststoffen, waarvan 750 kton uit mechanische recycling en 250 kton uit chemische recycling.

Neem een abonnement op VerpakkingsManagement en krijg het eerste jaar 30% korting.

Het Actieplan Toepassen Kunststof Recyclaat bevat de maatregelen die moeten worden genomen om de genoemde doelstelling te halen. Het plan is afgelopen week tijdens een digitale bijeenkomst aangeboden aan demissionair staatssecretaris Steven van Weyenberg van Infrastructuur en Waterstaat.


Actieplan Toepassen Kunststof Recyclaat.
Actieplan Toepassen Kunststof Recyclaat.

Transitieteam Kunststoffen

Het actieplan is opgesteld door een team van deskundigen en met ondersteuning van Partners for Innovation, onder regie van het Transitieteam Kunststoffen. Daarnaast was er de inbreng van zo’n 150 stakeholders, waaronder bedrijven uit de kunststofketen, ngo’s, kennisinstellingen en overheden. In het Transitieteam is een groot aantal partijen vertegenwoordigd, waaronder de NRK, PlasticsEurope Nederland, het Polymer Science Park en Rijkswaterstaat.

Markt voor recyclaat stagneert

Het plan richt zich op een groot aantal gebieden waar de markt voor recyclaat op dit moment stagneert. Acties om de belemmeringen weg te nemen en de markt vlot te trekken zijn direct nodig, vindt Jos Keurentjes, voorzitter van het Transitieteam.


Jos Keurentjes is voorzitter van het Transitieteam

‘Om de tussentijdse doelstelling van 2030 en uiteindelijk ook de volledig gesloten kunststofketen in 2050 te bereiken, moeten we echt tempo gaan maken. Het gaat niet alleen om de grondstoffen. We moeten ons realiseren dat we met recyclaat ook een enorme winst pakken in de CO2-footprint. Wanneer de doelstelling van 2030 wordt gehaald, betekent dit een potentiële jaarlijkse CO2-reductie van 1525 kiloton.’

26.000 volle vrachtwagens

Staatssecretaris Van Weyenberg zegt blij te zijn met het initiatief en de grote ambities vanuit de industrie.

‘Duizend kiloton recyclaat klinkt overzichtelijk, totdat je doorhebt hoeveel nullen er staan als het over kilo’s gaat. Een miljard kilo, 26 duizend volle vrachtwagens.’ Van Weyenberg is voorstander van meer zekerheid voor de bedrijven die recyclaat in hun producten verwerken. Daarmee werken zij per slot van rekening ook mee aan de doelen uit het Klimaatakkoord van Parijs.

‘Het moet een economisch draaiend model zijn. En dat de partijen die geen recyclaat toepassen, daar ook de prijs voor betalen die het gebruik van grondstoffen voor onze samenleving en het klimaat met zich meebrengt.’

NRK: ‘We zullen meer recyclaat nodig hebben’

In het actieplan ligt de focus in eerste instantie op het stimuleren van de vraag. Een grotere vraag betekent automatisch dat inzamelaars en recyclers meer mogelijkheden krijgen om te investeren in een hogere capaciteit. Dat is op de middellange termijn noodzakelijk om de markt goed te laten functioneren.


Het actieplan richt zich op een groot aantal gebieden waar de markt voor recyclaat op dit moment stagneert.
Het actieplan richt zich op een groot aantal gebieden waar de markt voor recyclaat op dit moment stagneert.

‘We zullen in de toekomst veel méér recyclaat nodig hebben’, zegt Erik de Ruijter, directeur Beleid en advies van de NRK. ‘We moeten dus van meer afval recyclaat maken, terwijl we nu nog veel afval aan het verbranden zijn. Om continuïteit en groei mogelijk te maken, moeten we daar in elk geval mee stoppen. Om de transitie goed door te maken, is het ook van belang dat chemisch en mechanisch gerecycled materiaal op een eerlijke manier concurreren.’


‘We zullen in de toekomst veel méér recyclaat nodig hebben’, zegt Erik de Ruijter, directeur Beleid en Advies van de NRK.

Het volledige Actieplan is hier te lezen.