Nieuwe Shelf Smart service Smurfit Kappa

Smurfit Kappa heeft aangekondigd dat ze een nieuw Shelf Smart service – een marktleidende oplossing die klanten verpakkingsoplossingen helpt ontwikkelen - zullen laten zien op haar Innovation Event vlaggenschip, aldus het bedrijf.

Het is de eerste service op de markt dat klanten de mogelijkheid biedt hun koop marketing oplossing in een risicovrije omgeving te identificeren, en de resultaten met echte shoppers te meten. Shelf Smart voegt Smurfit Kappa’s verpakkingsexpertise, inzichten van de shopper, technologie, samenwerkingsstrategie en effectieve ontwerpen samen, en is het meest recente voorbeeld van de verplichting van het bedrijf om nieuwe mogelijkheden te openen en meetbaar bedrijfssucces te genereren door verpakkingsinnovatie, claimt de verpakkingsproducent.

Marketing managers hebben naar eigen zeggen het concept verwelkomd als een snel, gezamenlijk en meetbaar proces dat waarde toevoegt aan hun shopper marketing strategieën. Het volgt de recente white paper van Smurfit Kappa op over shopper marketing – Marketing on the Shelf – exactly how in control are you? Uit het onderzoek bleek dat 76% van de aankoopbeslissingen door de klanten in de winkel worden gemaakt en dat zij daar gemiddeld 4 seconden voor nodig hebben – de omvang van de commerciële mogelijkheden op het punt-van-aankoop naar voren halen, en de noodzaak voor merken om een marketing-strategie te ontwikkelen.

www.smurfitkappa.com

New Shelf Smart service Smurfit Kappa

Smurfit Kappa has announced the roll-out of its new Shelf Smart service at its flagship Innovation Event – a market-leading solution that will help customers develop proven packaging solutions, thus the company.

It is the first service on the market that gives customers the ability to identify their shopper marketing solution in a risk-free environment, and to measure the results with real shoppers. Shelf Smart merges Smurfit Kappa’s packaging expertise, shopper insights, technology, partnership strategy and effective designs, and is the latest example of the company’s commitment to unlocking new opportunities and driving measurable business success through packaging innovation, the packaging manufacturer claims.

Marketing managers have welcomed the concept as a fast, joined-up and measurable process that adds real value to their shopper marketing strategies. It follows Smurfit Kappa’s recent white paper on shopper marketing – Marketing on the Shelf - exactly how in control are you? The study revealed that 76 percent of purchase decisions are made by consumers in store, and that they take an average of 4 seconds – highlighting the extent of the commercial opportunities at the point-of-purchase, and the need for brands to develop a marketing strategy.

www.smurfitkappa.com

Reacties

Reactie toevoegen