New PET container of Sidel, named SteadyEDGE.

Nieuwe PET-verpakking van Sidel

Sidel, leverancier van PET-verpakkingen, presenteert de SteadyEDGE-verpakking. Dit is een gepatenteerde basisoplossing die producenten van voedingsmiddelen-, schoonmaak- en persoonlijke verzorgingsproducten verbeterde opties met betrekking tot merkdifferentiatie biedt, claimt het bedrijf.

De nieuwe basistechnologie is ontworpen om de uitdaging van de productie van platte, ovale en rechthoekige PET-verpakkingen aan te gaan.

‘Het zorgt voor premium-kwaliteit verpakkingen in PET, voorzien van scherpere hoeken die een radius hebben van slechts 1 mm, vergeleken met een vorig minimum van 2,5 mm’, legt Pierrick Protais, packaging innovation leader bij Sidel, uit.

Stabiele verpakking

De scherpe randen op de verpakking worden gebruikt om de basis effectief platter te maken en de oppervlakte van de “staande ring” te vergroten. ‘Op deze manier is de verpakking veel stabieler, voorkomt ongewenst schommelen en vermindert de kans op omvallen’, voegt Protais eraan toe. ‘De toepassing van SteadyEDGE op elk ontwerp kan de stabiliteit van de verpakking met 35% verbeteren.’

Base OverStroke System

Het specifieke basis ontwerp is tot stand gekomen met behulp van het nieuwe gepatenteerde matrijssysteem van Sidel, het Base OverStroke System (BOSS). BOSS is een geactiveerde zuiger in de blaasfase om de basis te krijgen. Dit mechanische element zorgt voor het verhogen en verlagen van de basis tijdens het fles-vorm proces onafhankelijk van het openen en sluiten van de twee halve omhulsels van de matrijs.

www.sidel.com/steadyedge

Sidel presents new PET packaging

Sidel, supplier of PET packaging, presents the SteadyEDGE packaging. This is a patented base solution which offers Food, Home and Personal Care (FHPC) producers enhanced brand differentiation options together with maximum production efficiency, the company claims.

The new base technology is designed to meet the challenge of producing flat, oval and rectangular containers in PET.

‘It makes it possible to achieve premium-quality containers in PET, with sharper edges which have a radius as little as only 1mm, compared to a previous minimum of 2.5mm’, explains Pierrick Protais, Packaging Innovation Leader at Sidel.

Stable packaging

The sharp edges on the package are used to effectively flatten and increase the “standing ring” of the base. ‘In this way the packaging is much more stable, preventing unwanted rocking and reducing the possibility of containers being knocked over’, adds Protais. ‘The application of SteadyEDGE to any design can enhance the package’s stability by as much as 35%.’

Base OverStroke System

The specific sharp base design is achieved using the new Sidel patented base mould system, the Base OverStroke System (BOSS). BOSS is a piston activated in the blowing phase to stroke the base. This mechanical element allows for the raising and lowering of the base during the bottle-forming process independent of the opening and closing of the two half-shells of the mould.

www.sidel.com/steadyedge

Reacties

Reactie toevoegen

Gerelateerd nieuws