Nieuwe lijmserie van Jowat op FachPack 2019

Jowat presenteert op FachPack 2019 haar nieuwe producten uit de Jowatherm GROW-serie. De nieuwe hot melt lijmen hebben een hoog gehalte aan hernieuwbare gronstoffen en ondersteunen recylebare verplichtingen volgens de Duitse wetgeving. Aldus het bedrijf.

Op de hoogte blijven van nieuwe verpakkingsontwikkelingen?

Jowat, gevestigd in het Duitse Detmold, gebruikt alleen harsen gemaakt van ruwe vloeibare hars. Ruwe vloeibare hars is een bijproduct van de duurzame vervaardiging van papier en concurreert niet met voedselproductie.

Twee nieuwe lijmen

De twee nieuwe lijmen die Jowat op FachPack gaat uitlichten worden gekenmerkt door een aanzienlijk gehalte aan biogebaseerde materialen van respectievelijk meer dan 30% en 45%. Daarnaast dragen ze bij in duurzame en efficiënte verpakkingsprocessen. Toepassingstemperaturen lager dan 120°C verminderen het energieverbruik en dragen substantieel bij aan de instandhouding van de hulpbronnen en de optimalisering van de gezondheidsaspecten in de werkomgeving. Een ander belangrijk voordeel van de nieuwe productserie is de precieze lijmapplicatie. De schone cut-off van de zelfklevende lijn bij de tuit voorkomt verspilling van materiaal en houdt machine-onderdelen en verpakkingen schoon. Reinigingskosten en stilstand kunnen daardoor worden verlaagd en de levensduur van de apparatuur wordt verhoogd, claimt de leverancier van industriële lijmen.

FachPack 2019

Jowat is op FachPack in Neurenberg (24 tot 26 september) te vinden in hal 2, stand 326.

www.jowat.com

New adhesives range Jowat at FachPack 2019

At FachPack 2019, Jowat is introducing its new products from the Jowatherm GROW range. The new hot melt adhesives have a high content of renewable materials and facilitate recyclable bonds according to the German packaging law, the company says.

Jowat, located in Detmold, Germany, uses only resins made from crude liquid rosin. Crude liquid rosin is a by-product of the sustainable manufacture of paper and does not compete with food production.

Two new adhesives

The two new adhesives Jowat is highlighting at FachPack are characterised by a significant content of bio-based materials of over 30% and 45%, respectively. They also contribute in sustainable and efficient packaging processes. Application temperatures as low as 120°C reduce energy consumption and contribute substantially to the conservation of resources and the optimisation of health aspects in the work environment. Another important benefit of the new product series is the precise adhesive application. The clean cut-off of the adhesive string at the nozzle prevents wasted materials and keeps machine parts and packaging clean. Cleaning costs and standstills can therefore be reduced and the equipment’s lifespan be increased, claims the supplier of industrial adhesives.

FachPack 2019

Jowat can be found at FachPack in Nuremberg (24-26 September) in hall 2, booth 326.

www.jowat.com

Reacties

Reactie toevoegen

Gerelateerd nieuws

Het Duitse Jowat neemt deel aan FachPack 2016 onder de titel "Tuning for Packaging".
donderdag 11 augustus 2016