Nieuwe laser voor drankenindustrie

Mundi Technology in Mijdrecht introduceert de MundiScan laser. Deze laser is ontwikkeld en speciaal gefabriceerd voor de bier-, dranken- en mineraalwaterindustrie. Naast de codeerkwaliteit biedt de MundiScan laser, lijnefficiency, lagere operationele kosten en een flexibele, duurzame codering voor product traceerbaarheid, claimt Mundi Technology.

Naast het coderen van onder andere labels, karton, folie, glas, enz., behoren ook (transparante) PET-flessen tot de mogelijkheden. De codering is op deze flessen duidelijk leesbaar. De codering is “geschuimd”, niet gegraveerd, zodat de integriteit van de fles niet of niet veel verandert, aldus de leverancier van onder andere lasercodeerders en controlewegers.

Mundi Technology is te bezoeken op Drinktec, stand A2.312. Deze beurs wordt gehouden van 16 tot en met 20 september in München.

www.mundi-technology.nl

www.drinktec.com

New laser for beverage industry

Mundi Technology in Mijdrecht, the Netherlands, introduces the MundiScan laser. This laser is developed and specially fabricated for the beer, beverage and mineral water industry. In addition to the encoding quality, the MundiScan laser provides line efficiency, lower operating costs and a flexbile, sustainable coding for product traceability, claims Mundi Technology.

In addition to for instance labels, cardboard, foil, glass, etc., also (transparent) PET bottles belong to the possibilities. The encoding is clearly legible on these bottles. The encoding is “foamed”, not engraved, so that the integrity of the bottle does not change or does not change too much, thus the supplier of laser coders and checkweighers.

Mundi Technology can be visited during Dricktec, booth A2.312. This fair will be held from September 16th to 20th, next, in Munich.

www.mundi-technology.nl

www.drinktec.com

Reacties

Reactie toevoegen