Nieuwe eigenaar Wesly Printing & Packaging

P. Van De Velde Group neemt 100% van de aandelen van Wesly Printing & Packaging uit Maastricht over. Met deze acquisitie bouwt P. Van De Velde haar vouwkarton activiteiten – opererend onder de naam Van De Velde Packaging – verder uit. In september 2017 nam P. Van De Velde Group al Koninklijke Schut uit Eerbeek over, eveneens actief op de markt voor vouwkartonnage. De bundeling van de ondernemingen in één sterke organisatie biedt de groep nieuwe mogelijkheden om nog beter in te spelen op de veranderende marktvraag naar verpakkingen van vouwkarton en naar verpakkingen van vouwkunststof. Fortaleza Capital verzorgde het advies  op het gebied van corporate finance.

Van De Velde Packaging is de vouwkartonafdeling van P. Van De Velde Group en heeft activiteiten in Lichtervelde (België), Kruishoutem (België), Eerbeek (Nederland) en Poznan (Polen). De geproduceerde vouwkartonnen verpakkingen worden voornamelijk afgezet in de marktsegmenten voeding, dranken en gezondheidszorg. Daarnaast produceert P. Van De Velde massief kartonnen verpakkingen in haar fabriek in Wetteren (België).

P. Van De Velde Group verwerkt jaarlijks zo’n 50.000 ton aan verpakkingen. De overname van Wesly Printing & Packaging voegt daar circa 3.000 ton aan toe. De acquisitie verstevigt de positie van Van De Velde Packaging in Europa en met name op de Nederlandse markt.

Ingericht op toekomstige groei

Als familieonderneming kent P. Van De Velde Group een langetermijn groeistrategie en een expansief investeringsbeleid. Bedrijven binnen de groep worden geleid met grote autonomie en ruimte voor lokaal ondernemerschap, waarbij centrale diensten de bedrijven ondersteunen.

Ron van Gog, voormalig directeur-eigenaar van Wesly Printing & Packaging, over de overname: “Ik ben erg enthousiast over de mogelijkheden die P. Van De Velde Group ons bedrijf biedt. De complementariteit met Koninklijke Schut, internationale klantenportefeuille en ambities van P. Van De Velde Group zullen ons in staat stellen onze groeidoelstellingen te verwezenlijken.”

De vestiging van Wesly Printing & Packaging blijft in de huidige vorm en op hetzelfde adres in Maastricht bestaan. Het huidige managementteam van Wesly onder leiding van Ron van Gog zal verantwoordelijk blijven voor de dagelijkse bedrijfsvoering.

Wesly Printing & Packaging, opgericht in 1858, is uitgegroeid van kleine familieonderneming tot een speler met een solide marktpositie in de verpakkingsindustrie met een sterke reputatie. Wesly beschikt over een modern machinepark en is specialist in het vervaardigen van kartonnage-producten voor zowel de food- als de non-food sector voor een uitgebreide klantenkring in Nederland, België en Duitsland.

Fortaleza Capital trad bij deze transactie op als corporate finance adviseur van P. Van De Velde Group, BarentsKrans als juridisch adviseur en Lansigt als financieel adviseur.

Aeternus trad bij deze transactie op als corporate finance adviseur van Wesly.

foto: Konklijke Schut in Eerbeek werd eerder overgenomen door P. van de Velde Group

 

New owner Wesly Printing & Packaging

Fortaleza Capital is pleased to announce it acted as exclusive corporate finance advisor to P. Van De Velde Group in the acquisition of Wesly Printing & Packaging.

In September 2017, P. Van De Velde Group already acquired the folding carton company Koninklijke Schut (Royal Schut), based in Eerbeek (the Netherlands).

Van De Velde Packaging is the folding carton department within P. Van De Velde Group and is active in Lichtervelde (Belgium), Kruishoutem (Belgium), Eerbeek (the Netherlands) and Poznan (Poland). The folded carton packaging is mainly distributed throughout the food, drink and healthcare markets. In addition, P. Van De Velde produces solid carton packaging in its factory in Wetteren (Belgium).

Set for Further Growth: Due to the complementary portfolios, the acquisition of Wesly Printing & Packaging shortly after the acquisition of Royal Schut strengthens Van De Velde Packaging's position in Europe, and within the Dutch market in particular. Importantly, it offers the group new opportunities to embrace the market shift toward folding carton packaging and folding plastic packaging.

Ron van Gog, previous owner and director of Wesly Printing & Packaging, on the transaction: “I’m very enthusiastic about the opportunities that this will provide to our company. The complementarity with Royal Schut, international client portfolio and ambitions of P. Van De Velde Group will enable us to achieve our growth objectives.”

Wesly’s production facility will continue to operate in the present form and at the same location in Maastricht (the Netherlands). Wesly’s current management team, led by Ron van Gog, will remain responsible for daily business operations.

About Wesly Printing & Packaging: Wesly Printing & Packaging, established in 1858, expanded from a small family-run business to a solid market player in the packaging industry with a strong reputation. Wesly operates state-of-the-art machinery and is specialised in the manufacture of cardboard products for both the food and non-food sector for its extensive customer base in the Netherlands, Belgium and Germany.

Wesly Printing & Packaging adds 60 employees, 3,000 tons of packaging and ca. €10 million in turnover to P. Van De Velde Group.

About P. Van De Velde Group: P. Van De Velde Group is a family-owned business with a long-term growth strategy and an expansionary investment policy. Businesses within the group are led with considerable autonomy and leeway for local entrepreneurship while also benefiting from the support of centralised services. P. Van De Velde Group processes some 50,000 tonnes of packaging annually.

Reacties

Reactie toevoegen