Nieuw “groen” papiersoort

Storopack heeft een nieuw papiersoort op de markt gebracht. PAPERplus Classic Grass bestaat uit 50% gras, een hernieuwbare grondstof die tijdens de productie minder water en energie verbruikt dan conventionele varianten. Aldus de verpakkingsproducent.

PAPERplus Classic Grass is bestemd om lege ruimtes te vullen en producten die tussen 5 en 50 kg wegen te verpakken. Het gras in de nieuwe papiersoort komt uit de Zwabische Jura in Zuid-Duitsland, de omgeving rond de papierfabrieken in Metzingen en Lenningen, en wordt ter plaatse gedroogd voordat het wordt verwerkt in het verpakkingsmateriaal.

Minder water en lager energieverbruik

Gras groeit sneller terug dan bomen en verbruikt minder hulpmiddelen tijdens de verwerking. Bij de productie van papier heeft een ton grasvezels een klein deel van het water nodig dan dezelfde hoeveelheid houtvezels nodig heeft. Ook het energieverbruik ligt naar eigen zeggen lager. Bij de productie van PAPERplus Classic Grass wordt er geen gebruik gemaakt van proceschemicaliën.

www.storopack.com

New “green” type of paper

Storopack has launched a new type of paper on the market. PAPERplus Classic Grass consists of 50% grass, a renewable resource that consumes less water and energy during production than conventional varieties. Thus the packaging producer.

PAPERplus Classic Grass is destined to fill empty spaces and to pack products that weigh between 5 and 50 kg. The grass in the new type of paper comes from the Swabian Jura in southern Germany, the area around the paper mills in Metzingen and Lenningen, and is dried before it is processed in the packaging material

Less water and lower energy consumption

Grass grows back faster than trees and consumes less resources during processing. In the production of paper, a ton of grass fibres needs a small amount of water than the same amount of wood fiber needs. The energy consumption is also lower, according to Storopack. In the production of PAPERplus Classic Grass no process chemicals are used.

www.storopack.com

Reacties

Reactie toevoegen

Gerelateerd nieuws