Nicelabel en Kortho ontwikkelen Windows-driver

Kortho uit Katwijk introduceert een Windows printerdriver voor haar QiC Thermal Transferprinters. Kortho heeft samen met NiceLabel deze Windows ontwikkeld, die in staat is om dynamische barcodes, QR-codes, autocodes, logo’s and afbeeldingen, databasing en elk willekeurig Truetype lettertype te printen.
Met deze speciale driver is het vanaf nu mogelijk om vanaf één centraal punt in een netwerk één of meerdere Kortho printers samen met de labelprinters aan te sturen. Of vanaf verschillende locaties.
De Kortho QiC Thermal Transfer printerlijn is de eerste Kortho printerlijn die is toegevoegd aan de lijst van Nicelabel printerdrivers. Het gebruik van de driver in combinatie met NiceLabel software biedt volgens de leverancier vele mogelijkheden zoals: directe verbinding met verschillende typen databases, verbinding met centrale beheersystemen en standaard ERP verbindingen zoals SAP en Navision. Verder is de printer geschikt voor het printen van autocodes, unicode, een brede collectie 1D en 2D barcodes en alle soorten true type lettertypen.
Informatie vanuit een database, elektronische weegschaal, autocode of invoerveld kan verwerkt worden in het eigen labelontwerp en vervolgens geprint worden. Wanneer het labelontwerp klaar is, heeft de ontwerper de mogelijkheid om een eigen operatorscherm te creëren zodat de operators in een gebruiksvriendelijk operatorscherm kunnen werken. Op deze wijze ziet de operator alleen wat op dat moment nodig is. Zonder het gebruik van complexe codes kan de operator die voorgedefinieerde keuzes maken die nodig zijn voor het productieproces. Dit zorgt volgens Korthofah voor minimale stilstand aan de productie- of verpakkingslijn.
Het operatorscherm kan naar eigen inzicht ingedeeld worden. Van heel eenvoudig… tot zeer gedetaileerd
www.kortho.eu

NiceLabel and Kortho develop Windows driver

Kortho from Katwijk, Netherlands recently introduced a Windows printer driver for QIC's Thermal Transfer Printers. Kortho has developed this Windows driver, that is capable of dynamic bar codes, QR codes, vehicle codes, logos and graphics, database and any TrueType font to print in co-operation with NiceLabel.
This special driver is now working from a central point in a network to suport one or more printers or can work from different locations.
The Kortho QIC Thermal Transfer Printer is the first line of Kortho printers that was supported by NiceLabel printer drivers. Using the driver with NiceLabel software provides many possibilities according to the supplier, such as: direct connection with different types of databases, connection to central management and standard connections such as SAP ERP and Navision. Furthermore, the printer is suitable for printing vehicle code, Unicode, a broad collection of 1D and 2D bar codes and all kinds of TrueType fonts.
Information from a database, electronic scales, vehicle code, or input field is processed in Kortho's  own label design and then printed. When the label design is complete, the designer has the ability to create a dedicated operator screen so that operators can work wit a user friendly interface. In this way the operator sees only what is currently needed. Without the use of complex codes, the operator predefined choices necessary for the production. This allows for minimal downtime of the production or packaging line according to Korthofah.
www.kortho.eu

Tags (taxonomy): 

Reacties

Reactie toevoegen