Dutch design agency optimizes Icelandic brand

Mountain optimaliseert IJslands merk

Össur is een IJslands bedrijf die wereldwijd actief is op het gebied van innovatieve orthopedische producten en in de consumentenmarkt succesvol is met het merk Form Fit.

Om het succes verder uit te bouwen heeft Össur recent het productgamma geoptimaliseerd. Aan Mountain in Den Haag is gevraagd de merkpositionering, de visuele identiteit en het verpakkingsontwerp te revitaliseren.

De belangrijkste gebruikte kleuren zijn wit en blauw, dit mede om schapkracht te vergroten. Het product op de verpakking wordt gepresenteerd als de absolute held. Verder is een helder typografisch en iconen systeem ontwikkeld voor effectieve productinformatie. Verantwoordelijk voor het structurele design van de verpakkingen is Waac’s design in Rotterdam.

www.mountain.nl

www.ossur.nl

Dutch design agency optimizes Icelandic brand

Össur is an Icelandic company, worldwide active in the field of innovative orthopedic products and successful in the consumer market with the brand Form Fit.

To further expand the success, Össur has recently optimized the product range. They asked Mountain in The Hague to revitalize the brand positioning, the visual identity and the packaging design.

The used main colors are white and blue, also to enhance the shelf power. The product on the packaging is presented as the absolute hero. Furthermore, a clear typographical and icons system for effective product information is developed. Waac’s design in Rotterdam is responsible for the structural design of the packaging.

www.mountain.nl

www.ossur.nl

Reacties

Reactie toevoegen