Minder plastic draagtasjes in Europa

Het Europese Parlement (commissie milieubeheer) heeft haar steun geuit voor beslissende maatregelen om het gebruik van lichtgewicht plastic tasjes in Europa te verminderen. European Bioplastics ondersteunt de uitslag van de stemming en de nieuwe bepalingen op biologisch afbreekbare en composteerbare plastic tasjes, informeert European Bioplastics.

Francois de Bie, voorzitter van European Bioplastics, licht toe: ‘Wij zijn erg blij met de voorwaarden die het belang erkennen die biologisch afbreekbare en composteerbare plastic tassen kunnen leveren om het verzamelen van bioafval in de Europese Unie te verhogen. Biologisch afbreekbare tassen die EN13432-compliant zijn, kunnen lidstaten helpen het storten van afval te verminderen door bioafval van storten naar organische recycling om te zetten. We doen nu een beroep op de Raad van de Europese Unie om de bepalingen te ondersteunen die door het Parlement zijn aanvaard en erkennen de waarde die biologisch afbreekbare plastic tassen bieden voor de Europese samenleving.’

http://en.european-bioplastics.org/wp-content/uploads/2014/pr/EUBP_PR_outcome_ENVI_vote.pdf

Less plastic bags in Europe

The European Parliament Environment Committee clearly voiced its support for decisive steps to reduce the consumption of lightweight plastic carrier bags in Europe. European Bioplastics supports the outcome of the vote, and the new provisions on biodegradable and compostable plastic carrier bags, informs European Bioplastics.

François de Bie, Chairman of European Bioplastics, commented: ‘We are very glad to see provisions that acknowledge the important contribution that biodegradable and compostable plastic bags can make to enhanced biowaste collection across the EU. Biodegradable bags that are EN13432 compliant can help Member States to reduce landfilling by diverting biowaste from landfill to organic recycling. We now call on the Council of the European Union to support the provisions taken up by the Parliament and recognise the value that biodegradable plastic bags offer to European society.’

http://en.european-bioplastics.org/wp-content/uploads/2014/pr/EUBP_PR_outcome_ENVI_vote.pdf

Reacties

Reactie toevoegen