Meer kunststofverpakkingen ingezameld in NL

Nederlandse huishoudens hebben in 2017 veel meer kunststof verpakkingen ingezameld vergeleken met 2014. Dit blijkt uit een analyse, uitgevoerd door onderzoekers van Wageningen Food & Biobased Research, Technische Universiteit Hamburg en Universiteit Gent.

Op de hoogte blijven van nieuwe verpakkingsontwikkelingen?

De hoeveelheid gewassen maalgoederen steeg van 75 kiloton in 2014 tot 103 kiloton in 2017, een stijging van 37%. Gewassen maalgoed is een halffabricaat dat in de recyclingketen wordt gebruikt om nieuwe verpakkingen en gebruiksartikelen mee te maken.  

Volgens onderzoeker Marieke Brouwer van Wageningen Food & Biobased Research is de stijging van ingezamelde kunststofverpakkingen een direct gevolg van veranderingen in de gemeentelijke inzameling. ‘Veel gemeenten zijn PMD (plastic, metalen en drankkartons) gaan inzamelen in plaats van alleen kunststofverpakkingen.’

Meer ‘sorteerrest’

De keerzijde is dat er ook meer restafval in het PMD werd ingezameld. Daardoor zijn er bij sorteerbedrijven grotere hoeveelheden ‘sorteerrest’ ontstaan. Deze afvalstroom uit het recyclingsysteem moet worden verbrand. In 2014 ging het nog om 19 kiloton aan sorteerrest. In 2017 was dit gestegen naar 55 kiloton. Daarbovenop komt nog eens 15 kiloton aan ingezameld PMD dat te sterk vervuild was voor recycling. In totaal is er daardoor 70 kiloton uit de recyclestroom verwijderd en verbrand.

Kwaliteit gerecycled kunststof stabiel

Uit de analyse blijkt verder dat de zogenaamde polymeerzuiverheid van de gewassen maalgoederen nauwelijks is veranderd tussen 2014 en 2017. Ondanks dat het gerecyclede materiaal sterker was vervuild, slaagden sorteer- en recyclingbedrijven er toch in eenzelfde kwaliteit gerecycled kunststof te verkrijgen. Sommige verpakkingsmaterialen worden nu gerecycled tot nieuwe verpakkingen. Zo worden er PET-schalen en -flessen gemaakt uit ingezamelde PET-flessen en PE-flacons worden gemaakt uit ingezamelde PE-flacons. Het merendeel wordt echter gebruikt voor de productie van andere plastic gebruiksartikelen, zoals auto-onderdelen, bakken, kratten en tuinmeubelen.

Stappen zetten

Ondanks dat er in de afgelopen jaren fors meer gerecycled kunststof is geproduceerd, is er nog te weinig gerecycled kunststof van hoge polymeerzuiverheid beschikbaar. Huishoudens kunnen bijdragen aan een betere kwaliteit van gerecycled materiaal door minder restafval bij het PMD te gooien, en er kan nog steeds meer materiaal worden ingezameld als alle huishoudens meedoen aan het inzamelsysteem in hun gemeente. Ook andere ketenpartijen moeten nog stappen zetten, liet Brouwer weten in een eerder gepubliceerd onderzoek  Verbeteropties voor de recyclingketen van kunststof verpakkingsafval.

www.wur.nl

Reacties

Reactie toevoegen