Marel klaar voor nieuwe EU labeling regels

Alle visverwerkers binnen de Europese Unie moeten voldoen aan de nieuwe EU Regulation 1169/2011 dat van invloed is voor etiketten met betrekking tot alle visserij- en aquacultuur-producten voor EU-consumenten. De wetgeving omvat wijzigingen in verplichte voedinsgwaarde-informatie op verwerkte zeevruchten, verplichte etikettering van vangstgebied of het land van productie, en allergenen informatie-eisen, informeert Marel, leverancier van apparatuur en systemen voor de voedselverwerkende industrie.

Marel ontwikkelde Innova Labeling om naar eigen zeggen te voldoen aan de behoefte van de levensmiddelenindustrie met betrekking tot controle en automatisering van het labelingproces, van ontvangst tot verzending.

www.marel.com

Marel ready for new EU labeling rules

All fish processors operating within the EU need to comply with the new EU Regulation 1169/2011, which effects labels accompanying all fishery and aquaculture products for EU consumers. The legislation includes changes to mandatory nutrition information on processed seafood, mandatory labeling of catch area or country of production, and allergens information requirements, informs Marel, supplier of equipment and systems for the food processing industry.

Marel developed Innova Labeling to meet the industry’s need for control and automation of the labeling process from receiving to dispatch.

www.marel.com

Reacties

Reactie toevoegen