Lubey Trade: platform voor afval en recycling grondstoffen

Lubey Trade: platform voor afval en recycling grondstoffen

Lubey Trade, het digitale handelsplatform voor afval en recycling van grondstoffen, breidt zijn dekking uit. Na een aanzienlijke stijging van het aantal gebruikers in Duitsland, is het platform nu ook beschikbaar in het Engels voor bedrijven in Europa.

Op de hoogte blijven van nieuwe verpakkingsontwikkelingen?

Met de uitbreiding ontstaat een Europese online marktplaats waar afvalproducenten en recyclingbedrijven zaken met elkaar kunnen doen, stelt Lubey.


Lubey Trade is een digitaal handelsplatform voor afval en recycling van grondstoffen.
Lubey Trade is een digitaal handelsplatform voor afval en recycling van grondstoffen.

‘In het licht van de exploderende grondstoffenprijzen wordt de aankoop van secundaire grondstoffen en de efficiënte afzet van afval steeds belangrijker voor de handel en de industrie’, meent Michael Lämmerhirt, voorzitter van de raad van bestuur van Lubey. ‘Succesvolle marketing via het digitale platform in Duitsland laat zien dat bedrijven dit beginnen te herkennen. De uitbreiding van het initiatief naar heel Europa is dan ook de volgende logische stap.’

Lubey Trade: ‘Digitale verhandeling van afval’


Het initiatief word verder uitgerold over Europa.
Het initiatief word verder uitgerold over Europa.

Alle soorten productie en bedrijfsafval plus secundaire grondstoffen kunnen digitaal worden verhandeld op Lubey Trade. Dit omvat met name al het typische afval van handel en commercie, bijvoorbeeld metaalafval, aluminiumschroot, kunststoffen en verpakkingsmaterialen, zoals lichtgewicht verpakkingsmaterialen, papier, karton, enz.

Online veiling

Het vermarkten gaat volgens de principes van een online veiling in vier stappen:

In de eerste stap kunnen gebruikers het type e-tendering (e-tendering is een webtoepassing, waarbij de onderneming op een beveiligde manier onder andere zijn offerte elektronisch kan indienen) definiëren en de term waarvoor het zal worden uitgevoerd.

In de tweede stap worden de in de handel te brengen materialen nauwkeurig gecategoriseerd en beschreven: ten eerste worden ze systematisch per materiaalklasse geregistreerd. Het afval wordt ook voorzien van een afvalcode en secundaire grondstoffen, indien van toepassing, van een productinformatieblad. Aanvullende details en eigenschappen, zoals materiaalgroep, vorm (ballen, staven, granulaat, korrelgrootte, stukgrootte), materiaalnummer, zuiverheid, enz., plus foto's, worden toegevoegd om de informatie nauwkeuriger te maken. Ook de ophaal- en leveringsvoorwaarden zijn hier vastgelegd. Leveranciers kunnen een minimumprijs selecteren en de prijs koppelen aan een standaard industrie-index.

In de derde stap kunnen gebruikers specifieke vereisten voor bieders definiëren. Dit betekent dat het bijvoorbeeld mogelijk is om aan te geven dat alleen gecertificeerde gespecialiseerde afvalverwerkingsbedrijven op de partij mogen bieden. Om het economische risico af te dekken, kunnen afvalproducerende bedrijven van hun bieders eisen dat zij bijvoorbeeld een bankgarantie, bepaalde verzekeringspolissen of minimale omzet verstrekken. Ook op het gebied van technologie en personeel, zoals specifieke kwaliteitsnormen of kwalificaties, kunnen hier eisen worden gesteld.

‘Iedereen die handelt op Lubey Trade moet informatie over deze punten verstrekken en indien nodig een geldig bewijs uploaden’, benadrukt Lämmerhirt. ‘Dit zorgt voor maximale veiligheid en transparantie, samen met de naleving van milieu- en sociale welzijnsnormen.’

In de vierde stap vat het systeem de e-tender duidelijk samen en produceert het juridisch conforme aanbestedingsdocumenten. Na een plausibiliteitsverificatie kan de e-tender worden gepubliceerd.

Na de eerste biedfase wordt een conformiteitsverificatie van de bieders uitgevoerd, wanneer de vereistecriteria worden gecontroleerd. Hierna wordt een e-veiling uitgevoerd met de erkende bieders, waarna de opdracht wordt gegund. Voor aanbieders van overheidsinstanties is ook de geldige wet inzake overheidsopdrachten (EU, Federaal, Staat) geïntegreerd.

‘De toeleveringsketens en grondstoffenmarkten zijn al lang internationaal, en daarom is het logisch dat de inkoop en handel van secundaire grondstoffen volgen’, zegt Lämmerhirt. ‘Afval dat kan worden gerecycled en teruggevoerd in de economische cyclus is van echte waarde voor bedrijven – en nog meer als er een markt voor is die zo groot mogelijk is.’