Ishida’s röntgen-inspectiesysteem bij Franse visverpakker

Bij het Franse verpakkingsbedrijf van vis- en schaaldieren Packopale, is het röntgen-inspectiesysteem IX-GA-4075 van Ishida geïnstalleerd. Dit in verband met het controleren van bevroren Sint-Jakobsschelpen voordat zij het verpakkingsproces ingaan. Afgezien van haar bijdrage op de kwaliteitscontrole, wordt het nieuwe systeem gezien als een belangrijke marketingtool vanwege de geruststelling die het biedt aan klanten, aldus de leverancier van weeg- en verpakkingsoplossingen.

Naast zand en schelpen vindt het systeem op lage niveaus ook zeldzame vervuilers als staal, aluminium, tin, glas, stenen, gehard rubber, kunststof en bot. De band die de inspectiekamer van de IX-GA-4075 passeert, is onderverdeeld in vier 100 mm brede kanalen. Op een iets hoger niveau brengt een aparte 400 mm brede band het product naar het inspectiesysteem. Als het product aan het einde van deze band er afvalt, verdeelt een aantal trechters het in vier stromen, die elk één van de vier inspectiekanalen aanvoert. Deze opstelling zorgt ervoor dat de locatie van vreemde stoffen kan worden teruggebracht tot één van de vier kanalen. De inhoud van het verontreinigde kanaal kan worden omgeleid, terwijl de andere drie doorgaan, zodat het aantal afgekeurde Sint-Jacobsschelpen beperkt is en de totale productie niet is gestopt, luidt de toelichting van Ishida.

www.ishidaeurope.com

www.norfrigo.com

Ishida installs inspection system at fish packaging company

The French packaging company of fish and shellfish Packopale, has installed an Ishida X-ray inspection system to monitor frozen scallops before they enter the packaging process, thus the supplier of weighing and packaging solutions. Aside from its contribution to quality control, the new system is seen as an important marketing tool, because of the reassurance it provides to customers.

In addition to grid and shell, the system is also capable of detecting, at low levels, much rarer contaminants such as steel, aluminium, tin, glass, stones, hard rubber, plastic and bone. The belt passes through the IX-GA-4075 inspection chamber, is divided into four 100mm-wide channels. A separate 400mm-wide belt, at a slightly higher level, brings the product to the inspection system. As the product falls off the end of this single belt, a set of funnels divides it into four streams, each feeding one of the four inspection channels. This arrangement means that the location of any foreign matter can immediately be narrowed down to one of the four channels. The contents of the contaminated channel can then be diverted while the other three carry-on, so that the volume of scallops rejected is limited and overall production is not halted, runs the explanation of Ishida.

www.ishidaeurope.com

www.norfrigo.com

Reacties

Reactie toevoegen