InlineCan resultaat samenwerking Hörauf en Optima

InlineCans zijn kartonnen blikjes die kunnen worden gemaakt, gevuld en gesloten in een continu proces en, indien nodig, verder kunnen worden verwerkt naar eindverpakkingen. Dit nieuwe machineconcept is ontstaan uit de samenwerking van Hörauf en Optima, informeren de Duitse fabrikanten in verpakkingsmachines.

Conventionele voorgevormde kartonnen blikjes worden leeg getransporteerd naar de locatie voor verdere verwerking. In plaats van lege blikjes voor kartonnen verpakking te leveren, biedt het InlineCan-systeem materiaal op een spoel voor de basis en “het lijf” van het blikje. Alleen de afsluitdoppen worden vooraf geproduceerd en geleverd als kant-en-klare onderdelen. In een magazijnomgeving voor 1.000 conventionele voorgeproduceerde blikjes kunnen grondstoffen voor 30.000 InlineCans van identiek formaat en grootte worden opgeslagen. Met andere woorden, meer dan 15.000 InlineCans worden uit één rol verkregen. De verwerking van voorgevormde blikjes, inclusief transport, verpakking, en beschikbaarheid, is een aanzienlijke kostenfactor die, met de introductie van InlineCan, praktisch is geëlimineerd, claimt Optima.

De InlineCan voldoet naar eigen zeggen aan alle vereisten met betrekking tot productbescherming en POS-marketing. Om een goede bescherming van de inhoud, zoals onder andere poeders en korrels, te krijgen, is het mogelijk om een drukcontroleventiel te integreren, voor bijvoorbeeld het afvullen onder beschermgas of om te voldoen aan afsluiten door middel van peel-off folie en breek-dopjes.

www.optima-consumer.com

www.hoerauf.com

Cooperation Hörauf and Optima results in InlineCan

InlineCans are carton cans that can be made, filled and closed in one continuous process and if required, can also be further processed to end packaging. This new machine concept has arisen from the collaboration of Hörauf und Optima, inform the German manufacturers of packaging machines.

Conventional pre-formed carton cans are transported empty to the place of further processing. Instead of delivering empty cans for carton packaging, the InlineCan system provides material on a reel for the can bases and bodies. Only the closure caps are manufactured in advance and delivered as ready-to-use parts. In the same warehousing area for 1,000 conventional pre-made cans, raw materials for 30,000 InlineCans of identical size and format can now be stored. In other words: Up to 15,000 InlineCans are obtained from one roll. Handling of pre-formed cans, including transport, storage, packaging, and availability is a substantial cost factor which now, with the introduction of InlineCan, is practically eliminated, Optima claims.

The InlineCan meets to own say all the requirements for packaging with respect to product protection and POS marketing. In order to get good protection of the contents, whether these are powders, granules or pieces, it is possible to integrate a pressure control valve, for example or to fill under protective gas or to fulfill closing by means of peel-off foil and snap caps.

www.optima-consumer.com

www.hoerauf.com

Reacties

Reactie toevoegen