Informatie over duurzaam inkopen verhuist

De informatie over duurzaam inkopen voor overheidsinkopers verhuist van Agentschap NL naar PIANOo.

Uit het persbericht:
Overheidsinkopers kunnen vanaf 7 december voor alle informatie over duurzaam inkopen terecht bij dé website voor overheidsinkoop: PIANOo.nl. Om meer te weten te komen over bijvoorbeeld de criteriadocumenten voor duurzaam inkopen, hoeft u voortaan dus niet meer speciaal naar de website van Agentschap NL te surfen. Een logische stap, want duurzaam inkopen is een vanzelfsprekend onderdeel geworden van het inkoopproces. 

Krachtenbundeling Agentschap NL en PIANOo voor duurzaam inkopen
Aanleiding voor de informatieverhuizing is een krachtenbundeling van de al langer samenwerkende partijen Agentschap NL en PIANOo. Nu alle informatie over duurzaam inkopen op de site van PIANOo staat, hoeven overheidsinkopers niet op meer plekken te zoeken naar de voor hen relevante informatie. Agentschap NL levert de nodige kennis en PIANOo verspreidt deze onder haar 'kennissen': een breed netwerk van publieke inkopers. 

Duurzaam inkopen als standaard onderdeel inkoopproces
Wiana Partakusuma, programmadirecteur Duurzaam Inkopen van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, denkt dat de PIANOo-website inkopers een duidelijker overzicht biedt van mogelijkheden op het gebied van duurzaam inkopen. En de voordelen. Want niet alleen het milieu, ook de publieke portemonnee vaart wel bij duurzaam inkopen. Zo gaat de Rijksgebouwendienst met duurzaam inkopen 10 à 15 miljoen euro per jaar besparen op de kosten van de huidige kantoorgebouwen. Partakusuma: 'Steeds vaker is "duurzaam" geen noodzakelijke toevoeging meer voor "inkopen". Meer een vanzelfsprekend onderdeel van het inkoopproces.' Het aanbieden van informatie via een reguliere website als PIANOo, werkt volgens haar die vanzelfsprekendheid in de hand. 'Bovendien is het praktischer. Wie zich bezighoudt met aanbesteding en inkopen, maakt zo gemakkelijker kennis met duurzaamheid.'

Agentschap NL levert kennis duurzaam inkopen
De verplaatsing van informatie over duurzaam inkopen van Agentschap NL naar PIANOo betekent overigens niet dat Agentschap NL de handen aftrekt van het in 2006 opgestarte programma. Integendeel, een aantal adviseurs van Agentschap NL werkt de komende tijd aan het actualiseren van criteriadocumenten voor diverse productgroepen. Ook blijven de hulpmiddelen van Agentschap NL, zoals het kennisplatform en de digitale implementatiecoach, beschikbaar via PIANOo.nl. 'Agentschap NL blijft achter de schermen partijen betrekken en kennis leveren,' zegt Marlouke Durville. Ze is als directeur van de divisie NL Milieu en Leefomgeving van Agentschap NL een van de drijvende krachten achter het programma Duurzaam Inkopen. 'Stakeholders kunnen bijvoorbeeld nog steeds bij Agentschap NL aankloppen om mee te denken over het actualiseren van criteriadocumenten. Inkopers kunnen de definitieve criteriadocumenten vanaf nu raadplegen op PIANOo.nl.'

Innovatie en duurzaamheid gaan hand in hand
Volgens Wouter Stolwijk, directeur van PIANOo, past de informatie over duurzaam inkopen die PIANOo nu aanbiedt perfect bij de doelstellingen van de organisatie. 'Wij stimuleren inkopers de markt de ruimte te geven om tot innoverende en duurzame oplossingen te komen. Omdat innovatie en duurzaamheid tegenwoordig hand in hand gaan is het voor inkopers ook handig hierover op één website geïnformeerd te worden,' aldus Stolwijk. 'Zo beschikken inkopers over de juiste tools waarmee partijen in de markt tot innovatieve en duurzame oplossingen kunnen komen voor problemen in bijvoorbeeld de mobiliteit en ouderenzorg.' Inkopers die zich voortaan informeren over duurzaam inkopen bij PIANOo, doen dit bovendien in een vernieuwde webomgeving met verbeterde zoekfuncties. PIANOo biedt de informatie overzichtelijk aan in het 'Dossier Duurzaam Inkopen'. Stolwijk: 'Duurzaam inkopen betekent vaak een focus op kwaliteit, met lagere kosten tot gevolg. Vooral in crisistijd is het goed om hierover de complete en juiste informatie aan te bieden aan de circa 10.000 publieke inkopers in Nederland. Die vermarkten jaarlijks met elkaar minstens 60 miljard euro.' 

Nieuws op PIANOo
Naar het streven van de Rijksoverheid en andere overheden om vanaf 2010 ( respectievelijk 2015) 100 procent duurzaam in te kopen, loopt nu een onderzoek. Dit onderzoek, de monitoring 2010, wordt aangestuurd door de Programmadirectie Duurzaam Inkopen. Begin 2011 leest u op PIANOo.nl in hoeverre in 2010 duurzaam is ingekocht door overheidsinstellingen. Eén van de redenen om binnenkort eens een kijkje te nemen op PIANOo.nl. 

www.pianoo.nl/dossiers/duurzaam-inkopen

Bron: 
PIANOo
Tags (taxonomy): 

Reacties

Reactie toevoegen