HoymeCuido: “gezonde” IML-verpakking

Het voornemen om gezonder en evenwichtiger te eten lukt niet altijd gezien onze hectische levensstijl. Consumenten willen gezonde en gebruiksklare maaltijden die ze overal kunnen nuttigen, zowel op het werk als bijvoorbeeld na een bezoek aan de sportschool.

De Spaanse landbouwonderneming Agricola Villena bracht om die reden wortelstaafjes op de markt. Voor de lancering van het product was het bedrijf op zoek naar een verpakking die de versheid van het product zou versterken en tegelijk de organoleptische kenmerken van de wortelen zou kunnen behouden. In samenwerking met ITC Packaging en Verstraete IML kwam Agricola Villena tot het nieuwe MyPack, een verpakking die ook voor het eerst de Ultra Clear-technologie toepast.

‘De beker heeft een “clarifier” (een middel voor het helder maken) gekregen. Deze biedt een nog grotere transparantie en wordt versterkt door de ultratransparante IML-decoratie’, stelt Alexis Moreno, accountmanager ITC Packaging.

Benedict Adins, regional sales manager Verstraete IML voor Zuid-Europa, verklaart: ‘SuperClear IML biedt brand owners de mogelijkheid om een kristalhelder etiket te creëren waarmee de consument in feite rechtstreeks door de verpakking naar het product kan kijken. Met SuperClear IML kunnen we de illusie van een “zwevend” etiket krijgen door alleen de bovenste helft van het etiket te bedrukken. Dat zou een grote uitdaging – of zelfs onmogelijk – zijn met een standaard wit IML-etiket.’

Volgens de producenten is deze IML-verpakking volledig recyclebaar, voorkomt voedselverspilling en zorgt voor bescherming van het product.

www.verstraete-iml.com

www.itc-packaging.co.uk

www.agricolavillena.es

HoymeCuido: “healthy” IML packaging

The intention to eat healthier and more balanced is not always possible given our hectic lifestyle. Consumers want healthy and ready-meals that they can eat everywhere, both at work and for example after a visit to the gym.

For that reason, the Spanish agricultural enterprise Agricola Villena brought carrot sticks, a healthy vegetable snack, to the market. For the launch of this product, the company was looking for a package that would strengthen the freshness of the product and at the same time retain the organoleptic characteristics of the carrots. In cooperation with ITC Packaging and Verstraete IML, Agricola Villena achieved MyPack, a packaging that uses the Ultra Clear technology for the first time.

‘The cup has a clarifier. This provides an even greater transparency and is enhanced by the ultra transparent IML decoration’, says Alexis Moreno, Account Manager ITC Packaging.

Benedict Adins, Regional Sales Manager Verstraete IML for southern Europe, explains: ‘SuperClear IML offers brand owners the ability to create a crystal clear label which allows the consumer to in fact look directly through the packaging to see the actual product. We can achieve the illusion of a “floating” label by only printing the upper half of the label. That would be a great challenge – or even impossible – with a standard white IML label.’

According to the producers, this IML label is fully recyclable, prevents food waste and ensures protection of the product.

www.verstraete-iml.com

www.itc-packaging.co.uk

www.agricolavillena.es

Reacties

Reactie toevoegen

Gerelateerd nieuws