Hergebruik kunststof verpakkingen fors gestegen

Het hergebruik van verpakkingsmaterialen is in 2010 succesvol geweest. Grootste uitschieter was het hergebruik van kunststof verpakkingen. In 2010 is 48% van de op de markt gebrachte kunststof verpakkingen ingezameld en hergebruikt. In 2009 was dat percentage 38%. Deze stijging komt doordat consumenten en bedrijven steeds vaker kunststof verpakkingen gescheiden aanbieden en door de inspanningen van gemeenten en recyclingindustrie. Ook voor de andere verpakkingsmaterialen zoals glas, papier en karton, metaal en hout zijn de doelstellingen gehaald. Deze cijfers heeft staatssecretaris Joop Atsma van Infrastructuur en Milieu (I&M) vandaag bekend gemaakt tijdens de afvalconferentie op de Milieuvakbeurs 2011, zegt Nedvang.

De cijfers en resultaten staan in het rapport “Monitoring verpakkingen, resultaten 2010” dat door uitvoeringsorganisatie Nedvang is opgesteld. Jan Storm, directeur Nedvang: ‘Naast de stijging van de hergebruikcijfers zijn ook op het gebied van preventie enorme stappen gezet door het verpakkende bedrijfsleven: er worden steeds lichtere, slimmere en duurzame verpakkingen geïntroduceerd. Deze innovatieve aanpak juichen wij van harte toe omdat dit één van de methoden is om tot een duurzame verpakkingsaanpak te komen.’

www.nedvang.nl

Reuse plastic packaging increased significantly

The reuse of packaging materials in The Netherlands in 2010 has been successful. The greatest highlight was the recycling of plastic packaging. In 2010 48% of the plastic packaging used for the market has been collected and reused. In 2009 the percentage was 38%. This increase is a result of separate offering of plastic packaging by consumers and companies and through efforts of municipalities and recycling industry. Also the objectives of other packaging materials such as glass, paper and cardboard, metal and wood are achieved. These figures were announced today by Joop Atsma, Secretary of Infrastructure and Environment (I&M), at the waste conference during the Milieu exhibition 2011, says Nedvang.

The figures and results are given in the report “Monitoring packaging results in 2010”, prepared by Nedvang, the organization which represents the industry. Jan Storm, director Nedvang: ‘Besides the increase in recycling figures, huge steps are made by the packaging business concerning prevention: lighter, smarter and sustainable packaging are introduced. We welcome this innovative approach, because this is one of the methods to achieve a sustainable approach to packaging.’

www.nedvang.nl

Reacties

Reactie toevoegen