Henkel breidt kennisplatform uit

Met de toenemende complexiteit van de wetgeving, en zowel merkeigenaren als retailers vastbesloten zijn om aan de hoogste veiligheidseisen voor voedingsmiddelen voor hun consumenten te voldoen, is informatie volgens Henkel ‘top prioriteit’.

Henkel, producent van lijm-oplossingen, legt om die reden een sterkere focus op het opgerichte webinar-programma om kennis te delen met haar industriepartners. In overeenstemming met het Food Safe Packaging Initiative heeft Henkel het Food Safety Training Center uitgebreid met inbegrip van toegevoegde tools en materialen, zoals e-learning programma’s, FAQs en white papers. Het aangepaste platform is hier te vinden.

Het doel van Henkel is om een platform te bieden voor alle industrie-leden die betrokken zijn bij de waardeketen van voedingsmiddelenverpakkingen. De webinars en informatietools streven naar vergroting van het debat over veilige voedingsmiddelenverpakkingen. Deelname in de webinars en toegang tot alle andere informatietools is gratis voor Henkel-partners en –klanten, informeert de onderneming.

www.henkel.com

Henkel expands knowledge platform

With ever-increasing complexity in legislation, and both brand owners and retailers determined to meet the highest food safety standards for their consumers, information is a ‘top priority’.

Hence Henkel, producer of adhesive solutions, is putting an even stronger focus on the established webinar program to share knowledge with its industry partners. In line with the company’s Food Safe Initiative, Henkel has expanded its Food Safety Training Center to include additional tools and materials such as e-learning programs, FAQs and white papers. The upgraded platform is accessible here.

It is Henkel’s goal to provide a platform for all industry members involved in the food packaging value chain. The webinars and information tools aim to enlarge the debate on food safe packaging. Participation in the webinars and access to all other information tools is free of charge for Henkel partners and customers, the company informs.

www.henkel.com

Reacties

Reactie toevoegen

Gerelateerd nieuws

dinsdag 21 augustus 2018
vrijdag 14 oktober 2016