Heineken-merk bestaat 140 jaar

Op vrijdag 7 december werd op de Stadhouderskade een enorme videowand van Heineken-flessen onthuld. De wand is opgebouwd uit duizenden groene flessen, met achter elke fles een LED-lampje waardoor het een soort pixel wordt. Alle 5.000 flessen bij elkaar vormen een enorme videowand die 200 vierkante meter beslaat, aldus de bierbrouwer.

Ralph Rijks, marketing manager Heineken Nederland: ‘Een videowand van 5.000 groene Heineken-flessen is natuurlijk een unieke manier om het 140-jarig bestaan van ons merk onder de aandacht te brengen. Het zijn overigens dezelfde groene flessen die vanaf voorjaar 2013 de bekende bruine flessen in de Nederlandse supermarkten gaan vervangen.’

De videowand is tot 20 januari van 2013 te zien. Elke dag rond 17:00 uur lichten de duizenden groene flessen op voor een naar eigen zeggen spectaculaire lichtshow. Het programma is interactief en kan via de Facebook-pagina van Heineken door iedereen beïnvloed worden.

www.heineken.nl

Heineken brand 140 years

Last Friday a huge video wall of Heineken bottles was revealed on the Stadhouderskade in Amsterdam, the Netherlands. The wall is constructed from thousands of green bottles, with behind every bottle a LED light which makes it a kind of pixel. All 5,000 bottles together form a huge video wall which covers over 200 square meters, said the beer brewer.

Ralph Rijks, marketing manager at Heineken Nederland: ‘A video wall of 5,000 green Heineken bottles is of course a unique way to bring the 140-anniversary of our brand to the attention. They are by the way the same green bottles that are going to replace the famous brown bottles in the Dutch supermarkets as from spring 2013.

The video wall can be seen up to January 20th of 2013. Each day around 5: 00 p.m. the thousands of green bottles will light up for a spectacular light show, according to Rijks. The program is interactive and can be influenced by everyone via the Facebook page of Heineken.

www.heineken.com

Reacties

Reactie toevoegen