Grootste Nordenia-aandeelhouder stemt in met verkoop

Onlangs hebben de fondsen, beheerd door Oaktree Capital Management sinds 2006 de meerderheidsaandeelhouder van Nordenia International, overeenstemming bereikt om Nordenia te verkopen aan Mondi Group. Dit onder voorbehoud van de goedkeuring van de mededingingsautoriteiten en de gebruikelijke eindvoorwaarden. De afronding van de overname zal naar verwachting in het vierde kwartaal van 2012 zijn, informeert Nordenia.

Nordenia is een Duitse fabrikant van consument verpakkingsoplossingen en hygiëne componenten en Mondi Group is een wereldwijd opererende onderneming in papier en verpakkingen.

Na voltooiing van de transactie is het de bedoeling dat het bestaande managementteam van Nordenia, de gecombineerde Consumer Packaging business unit zal leiden vanuit het huidige hoofdkantoor in Greven, Duitsland.

www.nordenia.com

www.mondigroup.com

Largest Nordenia shareholder agrees with sale

Recently the funds managed by Oaktree Capital Management, which is the majority shareholder of Nordenia International since 2006, a multinational manufacturer of consumer packaging solutions and hygiene components, agreed to sell Nordenia to Mondi Group, subject to the approval of competition authorities and customary closing conditions. The completion of the acquisition is expected in the fourth quarter of 2012, informs Nordenia.

Nordenia is a German manufacturer of consumer packaging solutions and hygiene components and Mondi Group is a worldwide operating company in paper and packaging.

After completion of the transaction, it is planned that the existing management team of Nordenia will lead the combined Cosumer Packaging business unit from its current headquarter in Greven, Germany,

www.nordenia.com

www.mondigroup.com

Reacties

Reactie toevoegen