Groei verkoop bierblikjes door crisis

De productie van bier- en frisdrankblikjes in Europa is in 2012 gestegen met 3,7% naar 59 miljard drankenblikjes. Dit betekent een toename van twee miljard extra blikjes ten opzichte van 2011. Dat blijkt uit de jaarcijfers van de Beverage Can Makers of Europe (BCME).

Binnen de biermarkt vindt er een geleidelijke verschuiving plaats van flesjes naar blikjes. De voornaamste oorzaak is de economische crisis. Consumenten bezoeken namelijk minder vaak een café of restaurant. In plaats daarvan besluiten zij om thuis te drinken en kopen daarom meer bier in blik in de supermarkt. Sommige brouwers kiezen om deze reden voor kleinere blikjes om de kosten te drukken en om in te spelen op de Europese consument die steeds prijsbewuster wordt, is de uitleg van BCME.

Ondanks het feit dat de bierconsumptie in Europa met bijna 1% daalde, steeg het aantal leveringen van bierblikjes met 4%. Dit komt door de verschuiving van glas naar blikverpakkingen. Het aantal frisdrankblikjes steeg met 3,4%, vooral dankzij goede resultaten in Scandinavië (inclusief Finland en IJsland). Deze cijfers, aldus BCME, betekenen goed nieuws voor Europese producenten van drankenblikjes.

www.canmakersbenelux.com

Growth in sale of beer cans because of crisis

The production of beer and soft drink cans in Europe increased by 3.7% in 2012 to 59 billion drink cans. This represents an increase of two billion extra cans compared to 2011. This is evident from the annual figures of the Beverage Can Makers of Europe (BCME).

Within the beer market there is a gradual shift of bottles to cans. The main cause is the economic crisis. Consumers visit less often a bar or restaurant. Instead they decide to drink at home and buy more beer in cans at the grocery store. For this reason some brewers choose for smaller cans to reduce costs and to anticipate to the European consumer who is becoming more price sensitive, is the explanation of BCME.

www.canmakersbenelux.com

Reacties

Reactie toevoegen