Growth in self-adhesive labels.

Groei in etiketten

De wereldwijde vereniging van etikettenproducenten Finat heeft de zesde Finat Radar uitgebracht. Die voorspelt voor dit jaar onder meer 3% groei in de vraag naar etiketten in Europa.

Het onderzoek laat verder zien dat zelfklevende etiketten nog steeds dominant zijn in de markt – tweederde van de ondervraagde eindgebruikers gaf aan dit soort etiketten te gebruiken en ook dit jaar geen plannen te hebben om een andere techniek te kiezen. Wel geeft één op de drie ondervraagden aan te kijken naar andere leveranciers, met name uit Oost-Europa, of naar andere productiemethoden. En dat gaat dan vooral over printen, vanwege de toenemende vraag naar kleinere oplagen, just in time-levering, meerdere versies en personalisatie.

Een zorg voor de komende jaren noemt Finat de bewustwording onder opdrachtgevers met betrekking tot de duurzaamheid van (met name zelfklevende) etiketten. De release liner waar zelfklevende etiketten op zitten, zijn een waardevolle reststroom, maar 66% van de eindgebruikers recyclet deze niet en de helft weet niet eens dat dit mogelijk is.

www.finat.com

Growth in labels

Finat, the global association of label producers, has released the sixth Finat Radar. That predicts among others a growth of 3% in the demand for labels in Europe.

The research further shows that self-adhesive labels are still dominant in the market – two-thirds of the surveyed end users indicate to use this type of labels and is not planning to choose a different technique. One out of three respondents though informs to look for other suppliers, in particular from Eastern Europe, or other production methods. And especially printing, because of the increazing demand for smaller print runs, just in time delivery, multiple versions and personalization.

A concern for the next few years is the awareness among clients regarding the sustainability of (particularly adhesive) labels, Finat mentions. The release liner of self-adhesive labels are a valuable rest flow, but 66% of end users does not recycle this and half does not even know that this is possible.

www.finat.com

Reacties

Juiste voorspelling van Finat en een trend die wij al een aantal jaren zien doorontwikkelen. Met de SEI LabelMaster voor het laserstansen van etiketten en labels kunt u snel en flexibel inspelen op deze trend. Kijk voor meer informatie op onze website: https://tripaconverting.nl/systemen/sei-galvo-laser-systemen/sei-labelma...
Of neem contact met mij op via r.de.bruijn@tripaconverting.nl

Reactie toevoegen