Greiner Packagings verpakkingstechnologie wint award

Greiner Packaging heeft met de ibt (inerte barrière technologie) de Zwitserse Packaging Award 2015 – de prijs voor de meest innovatieve verpakking – gewonnen. De ibt was vermeld in de categorieën Technologie- en Duurzaamheid.

Houdbaarheid

Greiner Packaging brengt met de “inerte barrière technologie” de houdbaarheid van voedingsmiddelen in kunststof verpakkingen naar een ander niveau. Terwijl de houdbaarheid van voedingsmiddelen tot nu toe voornamelijk werd gerekt via ultra-hoge-temperatuur verwerking of het toevoegen van conserveringsmiddelen, maakt de ibt het mogelijk om de houdbaarheid zonder dergelijke maatregelen te verlengen, informeert de producent van kunststof verpakkingen.

Coating

Het doel van de coating is om de migratie tussen het vulmateriaal en de verpakking te minimaliseren, terwijl tegelijkertijd het vulmateriaal wordt beschermd tegen invloeden van buitenaf. De technologie omvat een barrièrelaag aangebracht op kunststof bekers. Het proces borduurt ook voort op de eigenschappen van siliciumoxide. De cups worden aangevoerd in een ruimte waar een vacuüm ontstaat. Zuurstof en gas die silicium bevatten, worden aangevoerd in een ruimte en een plasma wordt gemaakt met behulp van een elektrode. Een coating wordt op de bekers aangebracht – beschreven als een “covalente binding”, met betrekking tot de gesealde binnenlaag en het kunststof. De SiOx-laag die op deze manier is gemaakt, is “chemisch inert” en minimaliseert de reactie. Dit vermindert de doorlaatbaarheid van zuur- en waterstof. Aangezien de barrièrelaag niet reageert met externe invloeden, resulteert het ook in verbeterde aromabescherming, claimt Greiner Packaging.

www.greiner-gpi.com

Packaging technology of Greiner Packaging wins award

Greiner Packaging has won the Swiss Packaging Award 2015 with the ibt (inert barrier technology) for the most innovative packaging. The ibt was cited in the “Technology” and “Sustainability” categories.

Shelf life

With its “inert barrier technology”, Greiner Packaging has succeeded in bringing food shelf life in plastic containers to another level. Whereas the shelf life of foods has so far primarily been achieved via ultra-high-temperature processing or the addition of preservatives, the ibt makes it possible to extend shelf life without such measures, informs the manufacturer of plastic packaging.

Coating

The purpose of the coating is to minimize migration between the fill material and the packaging while at the same time protecting the fill material from outside influences. The technology involves applying a barrier layer to plastic cups. The process also leverages the characteristics of silicon oxide. The cups are fed into a chamber where a vacuum is created. Oxygen and gas containing silicon are then fed into the chamber and a plasma is created using an electrode. A coating is created on the cups – described as a “covalent bond” with respect to the sealed inner layer and the plastic. De SiOx layer created in this way is “chemically inert”, minimizing its reaction. This reduces oxygen and hydrogen permeability. Since the barrier layer does not react with any outside influences, it also results in improved aroma protection, Greiner Packaging claims.

www.greiner-gpi.com

Reacties

Reactie toevoegen