GMV: ‘Steeds meer orders on hold’

In verband met de coronacrisis heeft het GMV, de branchevereniging voor machinebouwers, een brief verstuurd naar het ministerie van Economische Zaken met daarin de verwachte effecten voor haar sector. 

‘Door de huidige onzekerheid voorzien wij grote nadelige economische gevolgen in de aankomende maanden’, zegt het GMV. ‘Veel van onze bedrijven zijn zogenoemde ‘kop-staart’ bedrijven die niet alle onderdelen zelf produceren maar inkopen, assembleren en het eindproduct vervolgens verkopen.  De continuïteit van onze ondernemingen is daarmee afhankelijk van andere (internationale) spelers.’

On hold

‘GMV leden ondervinden dat hun klanten wereldwijd orders on hold zetten en stoppen met de afname van reeds vrijwel geleverde systemen omdat personeel niet meer kan of mag reizen’, meldt de vereniging. ‘Het stoppen van de afname van geleverde systemen zorgt ervoor dat de laatste (vaak grote) betalingen van klanten aan onze bedrijven niet worden gedaan. Dit heeft vooral een acuut effect op, de cash-flow van de MKB,-bedrijven waarvan de gevolgen op korte termijn merkbaar zullen zijn. Verwacht wordt dat de wereldwijde aanvraag van nieuwe machines, productielijnen en fabrieken gaat teruglopen en dat vanaf de zomer het merendeel van onze achterban financieel in de knel gaat komen door omzetverlies.’

GMV steunt het kabinet

‘Onze sector ondersteunt alle maatregelen die het kabinet neemt en wenst te nemen om de sociale en economische gevolgen te minimaliseren en eventueel te bestrijden. We hebben derhalve begrip voor de maatregelen waardoor alle contacten geminimaliseerd worden. Ook is de GMV en haar leden content met de snelheid van het nemen van crisismaatregelen waaronder de introductie van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW).  Wij hopen dat dit beleid snel tot een praktische uitvoering gaat komen die ook voor MKB-bedrijven toepasbaar is en langer beschikbaar blijft dan de aangekondigde 3 maanden.’

www.fme.nl

Reacties

Reactie toevoegen