Gemeenten willen doorgaan met inzameling drankenkartons

Gemeenten die deelnemen aan de pilot met betrekking tot gescheiden inzameling en recycling van drankenkartons willen daar mee doorgaan. Woensdag 6 november brachten 18 vertegenwoordigers van gemeenten die deelnemen aan de pilot een bezoek aan recyclingfabriek Niederauer Mühle in Duitsland. Daar konden ze zien hoe de door hen ingezamelde drankenkartons gerecycled werden tot nieuw papier, aldus Stichting HEDRA (Hergebruik Kartonnen Drankverpakkingen). Dit een Nederlandse brancheorganisatie die de milieubelangen behartigt van de producenten van kartonnen drankverpakkingen.

‘Gemeenten hebben zelf kunnen zien wat het resultaat is van alle inzet tijdens de pilot’, aldus Inge Eggermont, directeur van Stichting HEDRA. ‘Gedurende de pilotperiode is in totaal zo’n 500 ton drankenkartons ingezameld en gerecycled. Wij hopen van harte dat de politiek besluit om zo’n landelijke inzameling mogelijk te maken.’

Momenteel wordt in Europa al ongeveer 39% (365.000 ton) van de drankenkartons die op de markt worden gebracht, gerecycled. Naar aanleiding van de onderzoekspilot beslist de politiek begin 2014 of Nederland landelijk drankenkartons gaat inzamelen. De pilot gescheiden inzameling van drankenkartons liep van 1 mei tot 1 november 2013. Recent heeft het Afvalfonds Verpakkingen de vergoeding voor gemeenten verlengd tot 1 februari 2013 waardoor 32 enthousiaste gemeenten doorgaan.

www.hedra.nl

Reacties

Reactie toevoegen