FPA: ‘Flexibele koffiezak meest duurzaam’

Onderzoeksbureau PTIS heeft in opdracht van de Flexible Packaging Association (FPA) onderzoek gedaan naar de  duurzaamheidsvoordelen die flexibele verpakkingen bieden. In haar onderzoek A Holistic View of the Rol van Flexible Packaging in a Sustainable World heeft het PTIS zes Life Cycle Assessment (LCA) case-studies gedaan waarin flexibele verpakkingen worden vergeleken met een kunststof bus en stalen blik.

De LCA-casestudy's zijn ontwikkeld met behulp van de EcoImpact-COMPASS LCA-software, waarmee snelle levenscyclusvergelijkingen tussen verschillende verpakkingsformaten mogelijk zijn. De resultaten van de casestudy's laten zien dat flexibele verpakkingen gunstiger milieu-eigenschappen hebben voor de CO2-impact, gebruik van fossiele brandstoffen, watergebruik, product/verpakking verhouding, evenals de hoeveelheid verpakkingsmateriaal die naar de stortplaats gaat in vergelijking met andere verpakkingsformaten voor dezelfde producten.

Water
Koffie is een populaire drank en gemalen koffie is verpakt in verschillende pakketformaten. Voor de LCA-casestudy werden het opstaande flexibele zakje, het stalen blik en de regide kunststof bus geëvalueerd op hun milieueffecten met een wieg tot grafgrens.
Het stalen blik gebruikt volgens het onderzoek 16x zoveel water als het flexibele zakje, voornamelijk tijdens de materiaalontwikkelingsfase, omdat grote hoeveelheden water worden gebruikt tijdens het afkoelproces bij de vorming van staal.
De kunststof bus verbruikt 2x zoveel water als een flexibele zak door watergebruik tijdens het spuitgietproces.

Energie
De productie van stalen blikken en de kunststof bus hebben beide veel meer energie nodig en hebben hogere koolstofemissies in de productiefase dan een flexibele verpakking. De CO2-impact is ook lager. De kunststof bus en het stalen blik stoten respectievelijk 4x en 7x meer broeikasgasemissies uit dan het flexibele zakje.
Een flexibel zakje verbruikt minder fossiele brandstoffen. Een stalen blik en kunststof bus gebruiken respectievelijk 453% en 518% meer fossiele brandstof dan een staand flexibel zakje.

Kortom, het flexibele zakje voor gemalen koffie scoort beter op CO2-uitstoot, waterverbruik en materiaalafvoer dan de andere verpakkingsformaten. Dit komt door de lagere hoeveelheid verpakkingsmateriaal van het zakje, wat resulteert in een gunstige verhouding tussen producten en verpakkingen.

De casestudy kan worden gedownload door hier te klikken.

www.flexpack.org

Reacties

Reactie toevoegen