Filliers kiest voor nieuwe jeneverfles

Het Belgische jenevermerk Filliers heeft zijn 30° graanjenever na meer dan 130 jaar een nieuwe verpakking gegeven. ‘We willen jenever een hedendaags imago geven zonder daarbij de kwaliteit en de traditie van ons product te verloochenen’, aldus gedelegeerd bestuurder Bernard Filliers. Voor de glazen verpakkingen werkt Filliers al 20 jaar samen met O-I.

In de jaren ’90 lanceerde de graanstokerij een assortiment fruitjenevers ‘om jonger publiek aan te trekken’, zegt Filliers. Deze vernieuwing zette het bedrijf de afgelopen jaren ook door in de verpakkingen. Er werd gekozen voor een nieuwe fles voor de fruit- en creamjenevers. Patrick Waegemakers, segment manager Beer, Spirits en Wine bij de onderneming, verklaart: ‘De slanke fles met stoere schouders doet denken aan een gestileerde jeneverkruik. Ze kreeg een dikkere bodem en een nieuwe elegante dop in zwart of zilver. Op de fles is ook de letter “F” in reliëf aangebracht.’

Sinds kort is ook de fles van de 30° graanjenever in een nieuw jasje gestoken. ‘Deze authentieke graanjenever is samengesteld uit roggewijn die op eiken vaten wordt gerijpt, een distillaat van tarwe, maïs en helder bronwater’, informeert Bernard Filliers.

www.filliers.be

www.o-i.com

Filliers opts for new bottle of gin

The Belgian “jenever” (gin) brand Filliers has given its 30° “graanjenever” a new package after more than 130 years. ‘We want to give the gin a modern image without to renounce the quality and tradition of our product’, said CEO Bernard Filliers. For the glass packaging, Filliers is working together with O-I for 20 years.

In the ‘90s the distillery launched an assortment of “fruitjenevers” (fruitgins) ‘to attract younger audience’, says Filliers. This innovation, the company also carried through in the packaging in the past years. They have choosen for a new bottle for the fruit and cream gins. Patrick Waegemakers, segment manager Beer, Spirits and Wine at Filliers, explains: ‘The slender bottle with sturdy shoulders reminiscent of a stylized gin bottle. It is provided with a thicker bottom and a new elegant cap in black or silver.

Recently, also the bottle of the 30° gin is re-designed. ‘This authentic gin is made from rye wine which is matured in oak barrels, a distillate of wheat, maize en clear spring water’, Bernard Fillier informs.

www.filliers.be

www.o-i.com

Reacties

Reactie toevoegen