Filliers Dry Gin 28 in een nieuw jasje

Owens Illinois (O-I), producent van glasverpakkingen, creëerde een nieuwe verpakking voor Filliers Dry Gin 28. Behalve de nieuwe bruine fles produceert O-I ook het flintglas voor de andere variëteiten van de gin.

De Dry Gin 28, een naam die verwijst naar de 28 plantenextracten die erin zijn verwerkt, werd oorspronkelijk door Firmin Filliers ontwikkeld in 1928. Van dit distillaat bleef maar een halve fles bewaard, maar dit was voor Filliers voldoende om deze Belgische premium gin opnieuw te produceren en op de markt te brengen. Omdat gin destijds werd gezien als een drank met een medicinale werking, werd deze verkocht in een farmaceutische fles. Filliers wilde deze ambachtelijke gin terug op de markt brengen in een fles die veel weg heeft van de originele glasverpakking. ‘Het resultaat is een strakke fles met een “no label look” die mede door het etiket erg sierlijk en statig oogt’, vertelt Patrick Waegemakers, segment manager beer, spirits and wine packaging bij O-I Benelux.

Het nieuwe ontwerp bracht enkele technische uitdagingen met zich mee, zowel bij de productie van de drank als de glasverpakking. Zo moesten de platte bodem en rechte schouders behouden blijven. De mond van de fles werd een platte kop die wordt afgesloten met een kurk in plaats van een glazen stop zoals vroeger, licht de glasproducent toe.

www.o-i.com

www.filliers.be

Filliers Dry Gin 28 with a new look

Owens Illinois (O-I), producer of glass packaging, created a new packaging for Filliers Dry Gin 28. Apart from the new brown bottle, O-I also produces the flint glass for the other varieties of gin.

The Dry Gin 28, a name that refers to the 28 used plant extracts, was originally developed by Firmin Filliers in 1928. Half a bottle of this distallate kept preserved, but for Filliers this was enough to produce and market this Belgian premium gin again. At the time gin was seen as a drink with a medicinal effect, and because of that it was sold in a pharmaceutical bottle. Filliers wanted to bring back this old-fashioned gin on the market in a bottle that resembles the original glass packaging. ‘The result is a tight bottle with a “no label look” which looks very elegant and dignified also through the label’, says Patrick Waegemakers, segment manager beer, spirits and wine packaging at O-I Benelux.

The new design brought some technical challenges, as well in the production of the drink as the glass packaging. The flat bottom and straight shoulders had to be maintained. The mouth of the bottle was a flat head that is closed with a cork instead of a glass stopper like before, explains the glass producer.

www.o-i.com

www.filliers.be

Reacties

Reactie toevoegen