'Fabels over plastickringloop doorgeprikt'

'Fabels over plastic kringloop doorgeprikt'

Plasticrecycling is in opmars, maar niet zonder haken en ogen. Vergeleken met ‘gewoon’ plastic is de productie van bioplastics zelfs schadelijker voor het milieu, aldus een artikel in de nieuwe editie van Tijdschrift Milieu van de VVM, een netwerk van specialisten die werken aan een duurzame toekomst. De beste optie is maximaal recyclen door het scheiden van soorten. PET-flessen zijn bijvoorbeeld prima om te smelten, mits de flessenmassa niet wordt gemengd met andere plasticsoorten. Is dit door vervuiling en dergelijke te omslachtig, dan heeft gecontroleerd verbranden de voorkeur. Op dit moment is zelfs gewoon in de afvalbak doen en verbranden een redelijk alternatief.

Alle plastics zijn goed te recyclen, mits ze eerst soort bij soort gesorteerd worden. Een mengsel van verschillende plastics is veel moeilijker te recyclen, omdat de eigenschappen van de verschillende soorten enorm verschillen. Zo heeft de ene plasticsoort een smeltpunt van 120°C en het andere van 160°C. Worden beide materialen door elkaar verwerkt, dan zal de temperatuur boven de 160°C moeten zijn om alle ingrediënten te smelten. Bij afkoeling levert dit vervolgens weer andere problemen op, waardoor het eindproduct gebreken vertoont. Om dit te voorkomen, moet de ingezamelde stroom eerst op soort worden gesorteerd en vervolgens gereinigd. Al deze stappen maken de recycling complex en dus duur.

Bioplastics op basis van herwinbare grondstoffen zijn geen alternatief. Eerste probleem is de enorme oppervlakte die nodig is om te voorzien in onze plasticbehoefte. Alleen al de jaarlijkse plasticconsumptie van Europa vereist een hoeveelheid landbouwgrond zo groot als de totale landoppervlakte van onze aardbol. Verder kost de bewerking van de grond, het oogsten en verwerken van de gewassen de nodige energie. Alles bij elkaar opgeteld is voor de productie van 1 kilo bioplastic ongeveer 2 kilo aardolie nodig, terwijl de productie van ‘gewoon’ plastic ongeveer 1,5 kilo aardolie vergt. De productie van bioplastics is dus schadelijker voor het milieu. Daar komt bij dat plastics goed te verbranden zijn en de vrijkomende energie kan worden benut voor het opwekken van elektriciteit. De energieopbrengst van veel plasticsoorten is vergelijkbaar met die van aardolie. Vergeleken met steenkool is zelfs de helft minder kilogrammen brandstof nodig.

Het artikel is te downloaden via www.vvm.info.

Reacties

Wat jammer dat de schrijvers van het artikel slecht op de hoogte zijn van de ontwikkelingen en innovaties op het gebied van bioplastics en recycling. Er wordt in het artikel alleen uitgegaan van het heden terwijl we juist moeten anticiperen op de toekomst. Feitelijke onjuistheden in het artikel zijn o.a. dat er wel gekeken wordt naar de olie die nodig is voor de productie van bioplastics via duurzame landbouw maar dat er niet wordt ingegaan op de CO2 en milieuschade die de huidige olieproductie zelf teweegbrengt om plastics te kunnen produceren. Verder gaan de innovaties rondom bioplastics uit afvalstromen en restmaterialen razendsnel en is gebruik van landbouwgrond geen enkele bedreiging voor de huidige én toekomstige bioplastics productie (check feiten via European Bioplastics en Holland Bioplastics). Ook is het een feit dat we momenteel voor 12 miljard mensen voedsel produceren terwijl we met 7 miljard mensen op aarde wonen. Voedselverspilling tegengaan heeft dan ook de grootste prioriteit. Verder is het al voor 2020 mogelijk om 80 soorten plastics te herkennen en te scheiden via nieuwe technieken (ipv de huidige 6 soorten die nu gescheiden worden). Dus ook voldoende recyclingmogelijkheden voor alle soorten bioplastics. En voor de composteerbare verpakkingen geldt dat, indien deze zijn gecertificeerd (EN13432) ze door alle composteringsinstallaties in Europa geaccepteerd worden en de composteringsbranche daar ook volledig achter staat. Sterker nog, composteerbare biobased tassen kunnen nuttige nutriënten en zouten bevatten die de compost ten goede komen (check OWS).
Waar het om gaat, is dat we met z'n allen de huidige systemen moeten veranderen. We moeten kijken waar we met z'n allen naartoe willen en hoe we daar gaan komen. En daarbij zullen we nog heel lang gebruik moeten maken van de oliefolies maar stilstaan is geen optie... Caroli Buitenhuis, ketenregisseur bioplastics & biobased verpakken

PLA, een van de hoogwaardige bioplastics wordt gemaakt uit suiker van suikerbieten. Op dit moment is het nog niet veelgebruikt, onder andere omdat het vrij nieuw is. Een voordeel hierbij is dat er geen aardolie nodig is. Er zijn dus ook geen 'verplichte' bijproducten waar je mee opgezadeld wordt en die vaak giftig zijn en of moeilijk te verwerken. Dat het biologisch afbreekbaar is, is een groot voordeel boven 'aardolie plastics' die er (letterlijk) eeuwen over doen om af te breken. Zie de plastic-soep in de oceanen waar niemand raad mee weet.

Het argument dat bioplastics slechter zijn omdat ze meer energie kosten, snijdt weinig hout als je bedenkt dat andere plastics vaak giftig zijn en niet afbreken.

Reactie toevoegen