Europese consumenten “geven de fles door”

De Europese consumentenbeweging Friends of Glass heeft een nieuw Facebook-spel gelanceerd dat consumenten wijst op de noodzaak om glasverpakkingen te recyclen. “Geef de fles door” is naar eigen zeggen een leuke, interactieve manier om iedereen aan te zetten nog meer en beter te recyclen.

“Pass the Bottle” richt zich tot de 15.000 consumenten die zich hebben opgegeven als Friends of Glass. Zij kunnen van een virtueel drankje genieten met hun vrienden en de virtuele fles doorgeven tot deze leeg is en gerecycled. Degene die de fles recyclet, is de winnaar en krijgt een beloning. Met het spel wordt duidelijk gemaakt dat glasrecycling loont voor het milieu en voor de consumenten zelf. Consumenten die het spel spelen, krijgen bovendien informatie over recycling, bijvoorbeeld over wat er wel en niet in de glasbak mag.

De actie wordt gesteund door FEVE, de Europese federatie van verpakkingsglas, en komt op een moment waarop consumenten steeds meer aandacht hebben voor de milieu-impact van hun aankopen, aldus de initiatiefnemer.

 

Het Facebook-spel bouwt voort op de inspanningen van de FEVE-leden, waaronder de producent van glasverpakkingen O-I, om een dialoog op gang te brengen over de voordelen van glas. ‘Het “Geef de fles door”-spel is een andere manier om consumenten te laten nadenken over glas en om ambassadeurs van glas hun enthousiasme te laten delen met hun vrienden en familie’, aldus Melianthe Leeman, marketing communications manager van O-I in Europa. ‘Door te wijzen op de noodzaak van glasrecycling maken ze glasverpakkingen bovendien nog duurzamer: hoe meer glasscherven van goede kwaliteit er beschikbaar zijn, hoe minder energie er nodig is om nieuwe glasverpakkingen te produceren.’ Voor elke 10% scherven die wordt gebruikt in de productie, daalt het energieverbruik met 3% en de CO2-uitstoot met 5%, zegt de consumentenbeweging.

www.friendsofglass.com/nl

European consumers “pass the bottle”

The European consumer movement Friends of Glass has launched a new Facebook game that indicates the need to recycle glass containers. “Pass the bottle” they say is a fun, interactive way to encourage everyone to a more and better recycling.

“Pass the bottle” is aimed at the 15,000 consumers who entered themselves as Friends of Glass. They can enjoy a virtual drink with their friends en pass the virtual bottle until it is empty and recycled. The person who recycles the bottle is the winner and gets a reward. The game clarifies that recycling glass is worthwile for the enviroment and for the consumer. Customers who play the game, will also receive information on recycling, for example what can and cannot be dumped in the bottle bank.

The action is supported by FEVE, the European federation of glass, and comes at a time when consumers are increasingly paying attention to the environmental impact of their purchases, according to the initiator.

www.friendsofglass.com

Reacties

Reactie toevoegen