European Bioplastics tevreden met oproep Europees Parlement

European Bioplastics (EUBP) is ingenomen met de goedkeuring van het Europees Parlement (EP) met betrekking tot het eigen initiatief verslag van de Finse Europarlementariër Sirpa Pietikäinen over “grondstoffen efficiëntie: overgang naar ciculaire economie”. ‘De Europese Unie moet natuurlijke grondstoffen efficiënter gebruiken, en de stem van het Europees Parlement is een sterke oproep voor de Europese Commissie om de noodzakelijke wetgeving voor 2015 te presenteren’, zegt François de Bie, voorzitter van de Raad van Bestuur van European Bioplastics.

In het verslag vraagt het EP om bindende doelstellingen voor afvalvermindering, recycling en een verplicht gescheiden inzameling en recycling van bioafval voor 2020. Het verslag pleit anderzijds de verbranding van niet-recyclebare en niet-biologisch afbreekbaar afval te beperken, tot een geleidelijk verbod op storten, en grondstof-gebruik indicatoren toe te passen ter ondersteuning van een 30% verbetering van de grondstoffen efficiëntie tegen 2030. De Commissie is ook gevraagd om voor het eind van 2016 de huidige eco-ontwerp wetgeving en andere relevante productbeleidswetgevingen te herzien met betrekking tot het uitbreiden van haar bereik door alle productgroepen te omvatten en een minimumgehalte aan gerecycled materiaal in producten in te stellen.

Hoewel wordt gevraagd om uitvoering van een ambitieus recyclingstreefcijfer van 80% van alle verpakkingsafval tegen 2030, nodigen de leden van het Parlement de Commissie uit om de haalbaarheid vast te stellen van het geleidelijk vervangen van foodverpakking met biobased en biologisch afbreekbare, composteerbare materialen conform Europese normen. Bovendien eist het Parlement de toepassing van het cascade-principe voor het gebruik van grondstoffen, met name biomassa.

Volgens het rapport kunnen deze maatregelen het bruto binnenlands product met bijna 1% stimuleren en 2 miljoen nieuwe arbeidsplaatsen tegen 2030 creëren. ‘Hooggekwalificeerde banen in de productie van bioplastic, converting, en over de gehele bioplastic waardeketen kunnen een belangrijk onderdeel zijn van deze groei’, zegt François de Bie.

www.european-bioplastics.org

European Bioplastics satisfied with call European Parliament

European Bioplastics (EUBP) welcomes the European Parliament’s (EP) adoption of the own-initiative report of Finnish MEP Sirpa Pietikäinen on “resource efficiency: moving towards a circular economy”. ‘The European Union needs to use natural resources more efficiently, and the European Parliament’s vote is a strong call for the European Commission to propose the necessary legislation by 2015’, says François de Bie, Chairman of the Board of European Bioplastics.

www.european-bioplastics.org

Reacties

Reactie toevoegen