Een ster voor Moonen Packaging

Lean and Green Star symboliseert de bekroning van effectieve inspanningen voor een duurzamere logistiek. Moonen Packaging heeft deze ster in ontvangst mogen nemen, omdat het bedrijf de doelstelling van minimum 20% CO2-reductie in vijf jaar tijd met 53% in twee jaar tijd heeft overtroffen.

Het verpakkingsbedrijf in Weert heeft samen met drie andere winnaars als eerste de Lean and Green Star gekregen uit handen van Nico Anten, managing director van Connekt. Van de 800.000 bedrijven in Nederland hebben er 212 de intentie uitgesproken om 20% CO2 te gaan reduceren. Vier bedrijven hebben dit aantoonbaar verwezenlijkt. De totaal gerealiseerde CO2-besparing van deze vier winnaars is berekend op 4.947 ton CO2. Daarmee zouden zo’n 1.650 luchtballonnen kunnen worden gevuld, aldus Moonen Packaging.

De kern van het Lean and Green Star programma is dat bedrijven zelf hun duurzaamheidsambities blijven vernieuwen, waarbij Connekt/Leand and Green hen faciliteert. Connekt/Lean and Green is in 2008 geïnitieerd door het ministerie van Infrastructuur en Milieu. In de logistieke sector zijn er inmiddels ruim 200 bedrijven en overheden aan verbonden. De eerstvolgende Lean and Green Award-uitreiking is op 8 november 2012.

www.moonenpackaging.com

www.duurzamelogistiek.nl

A star for Moonen Packaging

The Lean and Green Star symbolizes the pinnacle of effective efforts for more sustainable logistics. Moonen Packaging in the Netherlands is awarded with this star, because the company has surpassed the objective of minimum 20% CO2 reduction in five years time, with 53% in two years time.

The packaging company from Weert, the Netherlands, has gotten  the first Lean and Green Star from Nico Anten, managing director of Connekt, together with three other winners. Of the 800.000 businesses in the Netherlands, 212 have the intention to reduce CO2 with 20%. Four companies have arguably achieved this. The total realized CO2 savings of these four winners is calculated on 4.947 tonnes of CO2. Approximately 1,650 air balloons can be filled, according to Moonen Packaging.

The core of the Lean and Green Star program is that companies continue to renew their sustainability ambitions, at which Connekt/Lean and Green facilitates them. Connekt/Lean and Green is initiated in 2008 by the Ministry of Infrastructure and Environment. There are now more than 200 companies and Governments in logistics attached to it. The next Lean and Green Award-giving ceremony is November 8th, 2012.

www.moonenpackaging.com

www.duurzamelogistiek.nl

Reacties

Reactie toevoegen