Een speciaal blik voor Brahma-bier

Met een grafische impact waar een verscheidenheid aan symbolische figuren op een gestileerde manier overheen zijn geplaatst, bevordert het nieuwe blik, ontworpen door het Argentijnse bureau Pierini Partners, het merkimago en haar verbintenis met de consumenten in de regio, aldus het grafische ontwerpbureau.

In de lay-out kunnen veel natuurlijke en architectonische figuren tussen de kleurrijke lijnen worden herkend. Op die manier is er een combinatie tussen een glimlach van een vrouw (vriendelijkheid en warmte), een vis (vissen naar rijkdom en onderhoudende activiteiten), een toekan (als symbool voor de mooie natuur en haar bijzondere fauna), en nog meer afbeeldingen voor de consument om te ontdekken, informeert Pierini Partners.

Adrián Pierini, CEO van het bedrijf, licht toe: ‘Dit is ongetwijfeld één van meest innovatieve lay-outs die we voor een merk hebben gemaakt. De overeenkomst met het Brahma marketing team met betrekking tot dit ontwerp is een grote stimulans geweest. Het zet ons aan om nieuwe en verschillende creatieve richtingen te nemen, die uiteraard helpen het commerciële doel te bereiken, maar verpakkingen ook verheft naar een superieur esthetisch vlak.

www.pierinipartners.com

www.brahma.com

A special can for Brahma beer

With a graphic impact, in which a variety of emblematic figures are imposed in a stylized way, the new piece designed by the Argentinean agency Pierini Partners fosters the brand image and its bond with the consumers of the region, according to the graphic design bureau.

In the layout, many figures can be recognized between the colourful lines, which show natural and architectonic figures. In that way, there is a combination between a womans’s smile (kindness and warmness), a fish (fishing richness and entertaining activities), a toucan (a symbol of beautiful landscape and its singular fauna), and many more that this design encourages consumers to discover, informs Pierini Partners.

Adrián Pierini, the CEO of the company, explains: ‘This is, undoubtedly, one of the most innovative layouts we’ve made for a brand. The agreement from the Brahma Marketing team about this design has been a great stimulus. It incites us to take new and different creative directions, which obviously help to achieve the commercial aim, but also elevates packaging into a superior aesthetic field’.

www.pierinipartners.com

www.brahma.com

Reacties

Reactie toevoegen