DS Smith transformeert begrafenisindustrie

DS Smith begon meer dan 20 jaar geleden met de productie van kartonnen grafkisten. In de afgelopen acht jaar heeft het bedrijf nauw samengewerkt met abCrémation, een leverancier van ecologische kartonnen grafkisten, met betrekking tot het lanceren van een model dat voldoet aan de nieuwe eisen voor grafkisten.

De nieuwe normen zijn opgelegd door het Ministerie van Volksgezondheid en ANSES (het Franse nationale agentschap voor voedselveiligheid, milieu en werk). Zij eisen dat alle kisten die in crematies worden gebruikt aan strenge normen moeten voldoen, bevestigd door middel van mechanische testen en specifieke, klimatologische en atmosferische emissies.

De samenwerking tussen DS Smith en abCrémation heeft geresulteerd in een naar eigen zeggen gepatenteerd ecologisch en economisch verantwoord product. De kisten zijn geproduceerd van 100% golfkarton (natuurlijke vezel) en bedrukt met waterige inkten. Aldus de leverancier van gerecyclede golfkarton verpakkingen.

www.dssmith.com

DS Smith transforms funeral industry

DS Smith started producing cardboard coffins for its customers more than 20 years ago. Over the last eight years, it has been working closely with abCrémation, a supplier of ecological cardboard coffins, to launch a model which meets stringent new requirements for coffins.

The new standards were imposed by the Ministry of Health and ANSES (France’s National Agency for food security, the environment and work). It decreed that all coffins used in cremations must meet rigorous standards validated through mechanical testing and climatic, atmospheric and specific emissions.

The cooperation between DS Smith and abCrémation has resulted in a patented ecologically and economically responsible product. The coffins are made of 100% corrugated cardboard composition (natural fibre) and printed with aqueous inks, explains the supplier of recycled corrugated packaging.

www.dssmith.com

Reacties

Reactie toevoegen