drupa en AIPIA bundelen krachten

Onlangs zijn drupa en AIPIA (Active and Intelligent Packaging Industry Association) een marketing-overeenkomst aangegaan. Eef de Ferrante, directeur bij AIPIA, is ervan overtuigd dat deze nieuwe overeenkomst een win-win situatie is voor beide partijen.

AIPIA is voor verpakkingsprofessionals essentieel als het gaat om augmented reality (ar), blockchain of sensor technologie in verpakkingen. Op drupa 2020 zal AIPIA, dankzij de samenwerking met de beurs, een belangrijke rol spelen in het presenteren van innovatieve ideeën en ontwikkelingen met betrekking tot actieve en intelligente verpakkingen.

Druktechnieken

De vereniging zal op het internationale evenement een Members’ Village, demonstraties en presentaties over Active & Intelligent Packaging (A&IP) technologieën organiseren en hoe deze zich verhouden tot de print-sector. Veel A&IP-onderdelen zijn geproduceerd door geavanceerde druktechnieken zoals bijvoorbeeld vacuüm depositie, holografieën, ingesloten veiligheidscodering en micro afdrukken. Gedrukte elektronica is eveneens een belangrijk onderdeel en voegt een nieuwe dimensie aan het evenement toe. Aldus AIPIA.

Thema

‘Beter drukken helpt bij het verbeteren van de kwaliteit van de verpakking en is tegelijkertijd in staat om items te bieden die waarde toevoegen, zoals anti-counterfeit, veiligheid en consument betrokkenheid functies’, stelt De Ferrante. ‘Merken, met name grote merken, zijn zich bewust van het feit dat zij zich op nieuwe manieren moeten bezig houden met hun klanten, waarbij verpakkingen krachtige marketing tools kunnen worden. Op dit thema zal de nadruk worden gelegd tijdens drupa 2020.’

www.aipia.info

www.drupa.com

drupa en AIPIA join forces

Recently, drupa and AIPIA (Active and Intelligent Packaging Industry Association) started a marketing agreement. Eef de Ferrante, AIPIA director, is convinced that the newly formed partnership is a win-win situation for both parties.

AIPIA is essential for packaging professionals when it comes to augmented reality (ar), blockchain or sensor technology in packaging. At drupa 2020, AIPIA will play a major role in presenting innovative ideas and developments regarding active and intelligent packaging, thanks to the partnership with the exhibition.

Printing techniques

At the international event, the association will host a Members’ Village as well as organizing demonstrations en presentations about Active & Intelligent Packaging (A&IP) technologies and how these relate to the printing sector. Many A&IP components are produced by advanced printing techniques such as for instance vacuum deposition, holographics, embedded security coding, micro printing. Printed electronics is also an important component, and adds a new dimension to the event. Thus AIPIA.

Theme

‘Better printing helps us to improve the quality of the packaging and, at the same time, enables us to offer value added items such as anti-counterfeit, security and consumer engagement features’, says De Ferrante. ‘Brands, particularly big brands, are waking up to the fact that they need to engage with their customers in new ways. Packaging can become one of their most powerful marketing tools. This theme will be highlighted during drupa 2020.’

www.aipia.info

www.drupa.com

Reacties

Reactie toevoegen

Gerelateerd nieuws