Drie verpakkingsbedrijven bundelen krachten

Hoogstraten Verpakkingsmanagement, Vendrig Packaging en Kortpack hebben een joint venture opgericht voor de ontwikkeling van strategische concepten, markten en producten. Het doel volgens de drie bedrijven is om gezamenlijk ‘full service verpakkingsondernemingen’ op te richten waarin de klanten totaal-oplossingen worden geboden. De eerste gezamenlijke onderneming betreft een verkooporganisatie die zich richt op eindgebruikers in Duitsland, en op 1 februari aanstaande operationeel zal zijn.

De drie ondernemingen zullen naar eigen zeggen elkaars productportfolio combineren om een compleet one-stop-shopping-concept aan haar klanten te bieden. Daarnaast zal er onderling kennis worden uitgewisseld op het gebied van elkaars inkoopkanalen.

www.hoogstraten.com

www.vendrigpackaging.com

www.kortpack.nl

Dutch packaging companies join forces

Hoogstraten Verpakkingsmanagement, Vendrig Packaging and Kortpack established a joint venture formed for the development of strategic concepts, markets and products. According to the three companies the goal is to start collectively “full service packaging companies” where total solutions are provided. The first jointly project is a sales organization that focuses on end users in Germany, and will start up at the beginning of February next.

The three enterprises will combine each other’s product portfolio to offer a complete one-stop-shopping concept to its customers, they say. In addition, they wil exchange each other’s mutual knowledge in the area of purchase channels.

www.hoogstraten.com

www.vendrigpackaging.com

www.kortpack.nl

Reacties

Reactie toevoegen