Draagtrays van gerecycled plastic

Grolsch wil met haar biermerken Grolsch en Kornuit de grote hoeveelheid afval op festivals verminderen met herbruikbare draagtrays. De Grolsch draagtray is gemaakt van gerecyclede Grolsch-kratten en de Kornuit draagtray van gerecycled consumenten plastic. Deze trays gaan de huidige kartonnen trays vervangen.

Organisatoren van festivals krijgen de herbruikbare draagtrays in bruikleen. Grolsch regelt de levering van de trays, de logistiek, reiniging en opslag. De trays worden middels een statiegeldsysteem via de festivalbars uitgegeven en naderhand weer ingenomen.

Minder plastic

Grolsch en Kornuit willen met deze trays een bijdrage leveren aan het reduceren van de hoeveelheid afval op festivals en hoopt dat het bijdraagt aan het bewustzijn van de festivalbezoeker om minder afval weg te gooien en meer plastic in te leveren voor hergebruik, aldus de bierbrouwer.

www.grolsch.nl

Carrying trays of recycled plastic

With its beer brands Grolsch and Kornuit, Dutch beer brewer Grolsch wants to reduce the large amount of waste on festivals with reusable carrying trays. The Grolsch carrying tray is made from recycled Grolsch crates and the Kornuit carrying tray is made from recycled consumer plastic. These trays are going to replace the current cardboard trays.

Organisers of festivals receive the reusable carrying trays on loan. Grolsch regulates the supply of the trays, logistics, cleaning and storage. The trays are handed over at festival bars through a deposit system and taken in again afterwards.

Less plastic

With these trays, Grolsch and Kornuit want to make a contribution in reducing the amount of waste on festivals and hopes that it contributes to the consciousness of the festival visitor to throw away less waste and to hand in more plastic for reuse, thus the beer brewer.

www.grolsch.com

Reacties

Reactie toevoegen

Gerelateerd nieuws