Hester Klein Lankhorst volgt Cees de Mol van Otterloo op als nieuwe directeur Afvalfonds Verpakkingen.

Nieuwe directeur Afvalfonds Verpakkingen

Cees de Mol van Otterloo legt op 1 januari 2021 zijn functie als algemeen directeur van het Afvalfonds Verpakkingen neer. Hij blijft als adviseur van het bestuur verbonden aan het Afvalfonds. Hester Klein Lankhorst neemt het leidinggevende stokje van hem over.

Op de hoogte blijven van nieuwe verpakkingsontwikkelingen?

Hester Klein Lankhorst volgt Directeur Afvalfonds Verpakkingen Cees de Mol van Otterloo opCees de Mol van Otterloo stond in 2013 aan de wieg van het Afvalfonds, dat is opgericht om collectief uitvoering te geven aan de wettelijke producentenverantwoordelijkheid voor verpakkingen.

De Mol van Otterloo: ‘In Nederland wordt nu al 79% van alle verpakkingen gerecycled, daarmee behoren we tot de koplopers in Europa. Afval is grondstof geworden, dat besef heeft in acht jaar tijd post gevat. Het Afvalfonds Verpakkingen heeft zich in die tijd ontwikkeld tot spin in het web.’

Klein Lankhorst

Hester Klein Lankhorst zat ten tijde van het afsluiten van de raamovereenkomst in 2013 aan de andere kant van de tafel, als hoofdonderhandelaar namens het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Zij was later board director bij het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) en partner bij Rebel Next Economy.

‘Nederland heeft die producentenverantwoordelijkheid goed ingevuld. Ik stap op een bijzonder moment in. We staan aan de vooravond om nog meer en beter te gaan recyclen, omdat de wettelijke doelstellingen omhoog gaan. Mijn ambitie is om daar met alle partners in de ketens zo efficiënt mogelijk invulling aan te geven. Ook moet scheiden voor inwoners zo makkelijk mogelijk worden gemaakt,’ zegt Klein Lankhorst.Hester Klein Lankhorst volgt Directeur Afvalfonds Verpakkingen Cees de Mol van Otterloo op

Tags: 

Gerelateerd nieuws