De Koningh officieel samenwerker met Verispect

De Koningh Coding & Labeling is vanaf heden door Verispect aangewezen als “Samenwerker in het toezicht”. Dit in navolging op het eerder behaalde erkend keurderschap, uitgereikt door het NMi (Nederlands Meetinstituut).

Sinds het exclusieve distributeurschap van de weeg-prijs-etiketteer systemen van Leich+Mehl repareren de service engineers van De Koningh deze apparatuur. Hierna moet de apparatuur opnieuw gecontroleerd worden om de consument van een juist gewicht te verzekeren.

Erkend keurder
Sinds januari dit jaar mag De Koningh Coding & Labeling na een reparatie aan niet-automatische of automatische weeginstrumenten, waarbij de verzegeling wordt verbroken, de overeenstemmingsbeoordeling (herkeuring) uitvoeren. De Koningh kan dus na een reparatie aan een Leich+Mehl weeg-prijs-etiketteer systeem deze weer direct keuren, zodat de apparatuur weer aan alle eisen voldoet.

Voor weegapparatuur van overige merken kan de keuring verzorgd worden. Bij deze laatste keuringen stelt De Koningh vast of de betreffende weegapparatuur op de juiste manier weegt en hierin geen afwijkingen (binnen een bepaalde bandbreedte) vertoont. Wanneer dit het geval is, ontvangt de klant het keurmerk.

Verispect

Koopt de consument op de markt 3 kilo appels, dan wil deze ook graag 3 kilo appels krijgen. Daar wordt tenslotte voor betaald. Voor een consument is het lastig om te controleren of hij ook echt 3 kilo heeft gekregen. Om de consument die zekerheid te geven is er de Metrologiewet en heeft de overheid “Verispect” aangewezen als toezichthouder.

De toezichthouders van Verispect onderzoeken de weegschalen die in het handelsverkeer worden gebruikt. Nadat een goedgekeurd weegapparaat op de markt is gebracht en in gebruik is genomen, zal Verispect periodieke controles uitvoeren om voor de consument te bepalen of het apparaat aan de eisen voldoet.

Samenwerker in het toezicht

De Koningh Coding & Labeling is door Verispect aangewezen als “Samenwerker in het toezicht”. Hierdoor is De Koningh bevoegd om technische inspecties uit te voeren op weegapparatuur. Voor de gebruikers van weegwerktuigen heeft de samenwerking het voordeel dat de weegwerktuigen minder vaak buiten gebruik hoeven te zijn. Eenmaal gekeurd door De Koningh, houdt Verispect alleen nog een steekproef. Dit betekent veel minder stilstand van de productielijnen, wat voor producenten essentieel is. De controle door Verispect kan men altijd op ieder tijdstip verwachten. Bij De Koningh kunt u een afspraak maken.

Weinig stilstand van productielijn

“Na ons exclusieve distributeurschap in Nederland en België van Leich+Mehl weeg-prijs-etiketteersystemen, zien wij het echt als meerwaarde om NMi-keuringen te mogen doen en om “Samenwerker in het toezicht” te zijn. Het is een stap die past in de kwaliteitsvisie van De Koningh”, aldus Bert-Jan Dijk, directeur van De Koningh. “Wij kunnen onze klanten hierdoor nog beter bedienen en betekent het een verlaging van de stilstand.”

www.dekoningh.nl

(Vlnr) Anna Vos (Kwaliteitsmanager De Koningh), Kees van Mullem (Managing Director, Verispect), Bert-Jan Dijk (Directeur De Koningh) en Vincent Noordijk (Coördinator Samenwerking, Verispect) na uitreiking van het certificaat “Samenwerker in het toezicht” bij een van de Leich+Mehl systemen van De Koningh.

Foto onder:

Leich+Mehl syteem van De Koningh.

 

 

Tags (taxonomy): 

Reacties

Reactie toevoegen