Cradle-to-cradle certificatie voor O-I

Owens-Illinois (O-I), producent van glasverpakkingen, heeft onlangs het Cradle-to-Cradle (C2C) certificaat behaald. De C2C-certificatie is een duurzaamheidslabel voor bedrijven wereldwijd en in diverse sectoren.

Ook de Nederlandse fabrieken van O-I in Leerdam en Maastricht ontvingen de C2C-certificatie voor bruine, groene en flint glasverpakkingen.

De certificering is gebaseerd op vijf categorieën: gezonde materialen, hergebruik van materialen, waterbeheer, gebruik van duurzame energie en sociale verantwoordelijkheid.

www.o-i.com

Cradle-to-Cradle certificate for O-I

Owens-Illinois (O-I), producer of glass packaging, recently gained the Cradle-to-Cradle (C2C) certificate. The C2C certification is a sustainability label for companies world-wide and in various sectors.

Also the Dutch factories of O-I in Leerdam and Maastricht received the C2C certification for brown, green and flint glass packaging.

The certification is based on five categories: healthy materials, reuse of materials, water management, renewable energy and social responsibility.

www.o-i.com

Reacties

Reactie toevoegen

Gerelateerd nieuws