CPB: ‘maak de producent verantwoordelijk’

‘Uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV) kan de kwaliteit van het aanbod en de vraag naar secundaire grondstoffen bevorderen. Tariefdifferentiatie toepassen bij onder meer verpakkingen is een middel hiervoor’, zegt het CPB onder meer in haar rapport “Meer milieuwinst met recycling #hoedan?”.

Het Centraal Planbureau is voorstander voor een verlaging van de kosten voor producenten en importeurs als zij producten op de markt brengen die beter recyclebaar zijn, of voor een deel uit gerecycled materiaal bestaan. Het CPB stelt dat Nederland meer werk zou moeten maken van recycling. Naast de UPV zou de overheid een exportheffing of -verbod kunnen instellen voor niet-Europese landen waar plastic wordt gedumpt. Verder meent het bureau dat producten hergebuiken en statiegeld heffen op plastic flesjes en metalen blikjes ook tot meer milieuwinst kunnen leiden.
Verder adviseert het CPB om betere voorlichting te geven aan consumenten zodat mensen op de juiste manier afval scheiden en de milieu-impact van hun keuzes kennen.

www.cpb.nl

Reacties

Reactie toevoegen