Co-packers richten branchevereniging ECPA op

Drie�ntwintig Nederlandse co-packers hebben 16 april jl. de European Co-Packers Association (ECPA) opgericht. �Doel van de vereniging is een bijdrage te leveren aan de verdere groei en professionalisering van de markt voor co-packing�, zo stelt de branchevereniging. Om dit doel te realiseren komt de vereniging onder andere met een zogenoemd Co-pack Portal.

 

ECPA richt zich op co-packers in Europa. Als geassocieerd lid kunnen ook bedrijven en organisaties die een indirect belang hebben bij de branche voor co-packing lid worden. Ethisch fundament onder de vereniging vormt de ECPA Gedragscode die ondernemingen bij inschrijving als lid ondertekenen.

Stijn Heijs (Budelpack Poortvliet) werd gekozen tot de eerste voorzitter van de vereniging. Het bestuur bestaat verder uit Jan Spiering (Kompak), vice-voorzitter en binnen het bestuur verantwoordelijk voor PR, Ton Dielissen (Total Pack Groep), verantwoordelijk voor het Co-Pack Portal en Arno van de Ven (Vetipak) die het penningmeesterschap op zich zal nemen.

 

Namens het bestuur licht Heijs toe dat de oprichting van de vereniging het vervolg is op de stroomversnelling waarin de branche de afgelopen jaren terecht is gekomen. �De branche voor co-packing kent in ons land een relatief korte historie. Na de eerste activiteiten op dit gebied ruim een halve eeuw geleden heeft de sector pas de laatste decennia een omvang van betekenis gekregen. De afgelopen jaren is de branche zowel in de breedte als qua specialisatie sterk gegroeid.�

 

De ECPA voorzitter benadrukt dat in de huidige ge�ntegreerde markt binnen Europa een louter nationale benadering niet langer toereikend is en de vereniging heeft dan ook de ambitie om na enkele jaren uit te groeien tot Europese branchevereniging voor de sector, een ambitie waarmee bij de naamgeving en statutaire vormgeving van de organisatie al rekening is gehouden.

info@ecpa-contractpacking.com

www.ecpa-contractpacking.com

Tags (taxonomy): 

Reacties

Reactie toevoegen