European paper industry lodges complaint against unfair Turkish import licensing on EU exports of office paper.

CEPI dient TBR-klacht in

CEPI (de Confederation of European Paper Industries) heeft een Trade Barrier Regulation (TBR)-klacht ingediend bij de Europese Commissie.

De klacht betreft het oneerlijke non-automatische import vergunningsysteem ingesteld door Turkije, onder andere met betrekking tot de EU export van ongecoat houtvrij (UWF) papier, zoals kantoorpapier, boeken, enveloppen en papier dat wordt gebruikt voor direct mail marketing.

Na een onovertuigend vrijwaringsonderzoek op UCWF-invoer in 2014-2015, breidde Turkije in 2016 een bestaand import vergunningssysteem uit dat streefde naar 150 miljoen euro aan EU export van UWF papierproducten, verklaart CEPI.

Het Turkse non-automatische import vergunningssysteem met betrekking tot UWF-papier is gebaseerd op een willekeurige prijsdrempel en creëert een aanzienlijke en oneerlijke belemmering voor het handelsverkeer van de EU en Turkije. Als zodanig vormt het litigieuze systeem een duidelijke schending van de WTO en EU-Turkije Custom Union Agreement, stelt CEPI.

‘De Europese pulp- en papierindustrie exporteert meer dan 20% van de wereldwijde productie. Het is essentieel dat de EU met haar handelspartners zorgt voor een volledige eerbiediging van vrije handel en eerlijke mededingingsregels die wij hebben in bilaterale overeenkomsten zoals met Turkije en op WTO-niveau’, zegt Sylvain Lhôte.

www.cepi.org

CEPI presents a TBR complaint

CEPI (the Confederation of European Paper Industries) has presented a Trade Barrier Regulation (TBR) complaint to the European Commission.

The complaint concerns the unfair non-automatic import licensing system established by Turkey concerning, inter alia, EU exports of uncoated wood free (UWF) paper, which includes office paper, books, envelopes and paper used for direct mail marketing.

The full article can be read on www.cepi.org/node/21390.

Reacties

Reactie toevoegen

Gerelateerd nieuws

woensdag 8 januari 2014