CCE International 2019

CCE International, een Europese beurs voor de productie en converting van golf- en vouwkarton, staat van 12 tot en met 14 maart op de beursagenda. Plaats van handeling is het Trade Fair Centre in München. Nieuwe technologie trends als innovatieve oplossingen voor de individualisering van verpakkingen zullen op het evenement onder de aandacht worden gebracht. De open seminars van het vorige evenement zullen in 2019 worden voortgezet.

De trend naar recyclebare en duurzame verpakkingen stimuleert een aanzienlijke groei in de golf- en vouwkartonindustrie. Deze industrie moet echter ook nieuwe trends opnemen om succesvol te zijn in de competitieve markt.

Technologische ontwikkelingen, zoals digitalisering en industrie 4.0 bieden volgens de beursorganisatie enorm potentieel voor de industriële sector. Digitale processen in de gehele productieketen maken een slimmer en efficiëntere productie en verbeterde planningsprocessen mogelijk. Digitalisering zorgt ook voor nieuwe vormen van communicatie met de klant. Slimme vouwdozen spelen een belangrijke rol in de interactie met de eindgebruikers en consumenten. Pakketten kunnen tijdens het gehele leveringsproces worden gevolgd; zij voorzien klanten met productinformatie via een QR-code of bevatten een geïndividualiseerd ontwerp en berichten voor de klant. Duurzame verpakkingen worden dus steeds belangrijker in de marketingmix.

Meer informatie over de beurs is hier te vinden.

CCE International 2019

CCE International, a European exhibition for the production and converting of corrugated and cartonboard is on the event calendar from 12 to 14 March. The scene is the Munich Trade Fair Centre in Germany. New technology trends like innovative solutions for the individualisation of packaging will be brought to the attention. The open seminars of the previous event will be continued.

The trend towards recyclable and sustainable packaging stimulates a significant growth in the corrugated and folding carton industry. However, this industry also needs to incorporate new trends in order to be successful in the competitive market. According to the organiser technological developments such as digitalisation and industry 4.0 offer huge potential for the industry sector. Digital processes along the entire production chain enable a smarter and more efficient production and enhanced planning processes. Furthermore, digitalisation also enables new forms of customer communication. Smart folding boxes play an important role in interacting with the end customers and consumers. Packages can be tracked during the entire delivery process; they provide  customers with product information via a QR code or feature individualised design and messages for the customer. Sustainable packaging is thus becoming increasingly important in the marketing mix.

More information about the event can be found here.

Reacties

Reactie toevoegen

Gerelateerd nieuws

CCE International 2017
dinsdag 10 januari 2017