Bunzl introduceert afvalconcept

Door gebruik te maken van de Rubbermaid-afvalstations wordt het volgens Bunzl eenvoudig om alle afvalstromen apart in te zamelen. De afvalstromen zoals GFT-afval en composteerbare koffiebekers kunnen worden gecomposteerd in de GreenGoodComposter. De gebruiksvriendelijke machine composteert het afval na 24 uur voor 85%, claimt de leverancier van verpakkingen, disposables en hygiëneproducten.

Met dit concept wordt een afvalreductie tot 75% gerealiseerd dankzij het gescheiden inzamelen en zelf composteren van afval. Het afvalconcept is breed inzetbaar in bijvoorbeeld supermarkten, de voedingsmiddelenindustrie, horecagelegenheden, kantoren en bedrijfskantines, informeert het bedrijf uit Arnhem.

www.bunzl.nl

Bunzl introduces waste concept

According to the Dutch firm Bunzl, it will be easy to collect all waste flows separate by using the Rubbermaid waste stations. The waste flows, such as organic waste en compostable coffee cups, can be composted in the GreenGoodComposter. The easy-to-use machine, composts 85% of waste after 24 hours, claims the supplier of packaging, disposables and hygiene products.

With this concept, a waste reduction to 75% is realized thanks to the separate gathering and self compost of waste. The waste concept is widely applicable in, for example, supermarkets, food industry, restaurants, offices and business canteens, informs the company from Arnhem, the Netherlands.

www.bunzl.nl

Reacties

Reactie toevoegen