Benelux Europees kampioen in glasrecycling

De Benelux is Europees leider in het recyclen van glas. Nederland staat met 91,27% op de derde plaats. Het Europees gemiddelde blijft stabiel op 68%. Dat blijkt uit cijfers van FEVE, de Europese Federatie van verpakkingsglas die 60 producenten verenigt. Ook O-I, glasfabrikant en gebruiker van gerecycled glas, is lid van FEVE.

Volgens O-I tonen de nieuwste recyclingcijfers van de federatie aan dat er nog milieuwinst mogelijk is door in heel Europa de recycling van glas op te drijven. Viivika Remmel, marketing director bij O-I Europe: ‘In alle landen waar we actief zijn, werken we samen met partners om de hoeveelheid gerecycled glas te verhogen. We hebben bovendien ambitieuze doelstellingen om ook meer gerecycled glas te gebruiken in onze productie: wanneer we de hoeveelheid ervan opdrijven, verbetert ook de milieu-impact van de producten van onze klanten.’

Door het gebruik van gerecycled glas in het productieproces daalt het energieverbruik en vermindert de uitstoot van CO2. Elke 10% gerecycled glas resulteert in een vermindering van de CO2-uitstoot met ongeveer 5% en energiebesparingen van ongeveer 3%.

Door de glasrecycling werd in de hele Europese Unie in 2010 meer dan 12 miljoen ton grondstoffen (zand, soda en kalksteen) bespaard. Dit is vergelijkbaar met de hoeveelheid zand en andere grondstoffen gebruikt voor de bouw van twee Egyptische piramides. Er werd meer dan zeven miljoen ton CO2 vermeden, wat neerkomt op de uitstoot van vier miljoen auto’s, aldus O-I.

www.feve.org

www.o-i.com

 

 

Benelux European champion in glass recycling

The Benelux is the European leader in the recycling of glass. In third place The Netherlands, with 91,27%. The European average remains stable at 68%. This is shown by figures of FEVE, the European Federation of glass packaging which unites 60 producers. Also O-I, glass manufacturer and user of recycled glass, is a member of FEVE.

According to O-I the latest recycling figures of FEVE show that there is still environmental gain possible by the recycling of glass throughout Europe. Viivika Remmel, marketing director at O-I Europe: ‘In all countries where we operate, we work together with partners to increase the amount of recycled glass. We also have ambitious aims in order to use more recycled glass in our production: when we increase their quantity, the environmental impact of the products of our customers also improves.’

By using recycled glass in the production process, the energy consumption decreases and reduces CO2 emissions. Each 10% of recycled glass results in a reduction of CO2 emissions of approximately 5% and energy savings of around 3%.

www.feve.org

www.o-i.com

Reacties

Reactie toevoegen