Bark Verpakkingen en Bark Innovations ISO 9001 gecertificeerd

Op 9 en 10 juli jl. hebben Bark Verpakkingen BV en Bark Innovations BV uit Eerbeek het kwaliteitscertificaat ISO 9001 behaald.
Certificerende instantie TÜV Rheinland heeft vastgesteld dat het door Bark gehanteerde kwaliteitssysteem en de toepassing daarvan voldoet aan alle normeisen voor het toepassingsgebied: het ontwerpen, ontwikkelen leveren en beheren van (industriële) verpakkingen. Hiermee heeft het totale dienstenpakket van Bark een kwaliteitspredicaat verkregen van een onafhankelijke erkende partij.

Bark heeft de afgelopen jaren veel energie gestoken in de optimalisatie van haar bedrijfsprocessen. Als kroon op het werk heeft Bark nu voor haar beide werkmaatschappijen een ISO 9001 certificaat behaald. ‘Dankzij de inzet en betrokkenheid van ons enthousiaste team medewerkers is het gelukt’, aldus trotse algemeen directeur Berny Plas.
Plas: ‘Het opzetten van het systeem is soepel verlopen. Onze bedrijfsprocessen waren al op een goed niveau ingericht en op elkaar afgestemd. Wat we hebben gedaan is het documenteren hoe er wordt gewerkt met als resultaat de erkenning van een onafhankelijke derde dat we klanttevredenheid als hoogste doel hanteren en waarborgen. Immers, met bijvoorbeeld ons Outsourcing Concept zitten we op een leverperformance van 99,7%. Bij de groep klanten die conform dit concept beleverd krijgt, moeten we deze score minimaal halen. Lukt dat niet, dan bieden we simpelweg te weinig meerwaarde. Het vastleggen van de kaders om dit niveau vast te houden (en zo mogelijk nog te verbeteren) is nu vastgelegd in een ISO 9001 certificering.’

‘Het ISO 9001 certificaat verbetert de concurrentiepositie en schept duidelijkheid naar klanten. Werken binnen een gecertificeerd systeem komt de totale kwaliteit van de organisatie ten goede en maakt de beheersing van die kwaliteit aantoonbaar. De toekenning van het certificaat geeft de (inter)nationale relaties van Bark Verpakkingen BV en Bark Innovations BV een gerechtvaardigd vertrouwen in de kwaliteit van de dienstverlening, de deskundigheid en vakbekwaamheid van het team van medewerkers.’

Voor Bark geldt het certificaat als een aanmoediging door te gaan op de ingeslagen koers van continue verbeteringen van alle bedrijfsprocessen, het verder optimaliseren van de klanttevredenheid en de continuïteit van het bedrijf.
Plas: ‘We hebben een mijlpaal bereikt maar zien dit pas als het begin. Dit managementsysteem helpt ons nog verder door te ontwikkelen, te groeien en verder te professionaliseren. De markt zal van een intermediair steeds meer toegevoegde waarde eisen. Aan die verwachtingen willen we voldoen. We moeten ons blijvend profileren en onderscheiden als een onmisbare schakel binnen de supply chain van onze klanten als het gaat om het totale verpakkingsmanagement.’

www.bark-verpakkingen.com

www.bark-innovations.com

 

Tags (taxonomy): 

Reacties

Reactie toevoegen