Award voor Domino Printing Sciences

Domino Printing Sciences, actief in het ontwikkelen en produceren van technologieën voor coderen, markeren en printen, heeft de toekenning Supply Chain Excellence gewonnen tijdens de jaarlijkse The Manufacturer MX Awards.

Dit evenement eert de beste Britse fabrikanten en vond plaats op 16 november in Liverpool. Het evenement werd georganiseerd door The Manufacturer Magazine in samenwerking met het Institute of Mechanical Engineers.

The Manufacturer MX Awards worden wereldwijd erkend als de gouden standaard voor het benchmarken van prestaties over een reeks van productiecategorieën voor bedrijven van elke omvang. De awards worden toegekend nadat een groep juryleden een diepgaande beoordeling heeft gedaan van de aanmelding van een fabrikant en nadat de juryleden iedere fabriek hebben bezocht om daar de processen te bestuderen en te praten met het management en het personeel.

www.domino-printing.com

Domino Printing Sciences acknowledged with award

Domino Printing Sciences, developer and producer of technologies for coding, marking and printing, has won the Supply Chain Ecellence during the annual Manufacturer MX Awards.

This event honors the best British manufacturers and took place in Liverpool on November 16. The event was organized by The Manufacturer Magazine in cooperation with the Institute of Mechanical Engineers.

The Manufaturer MX Awards are recognized worldwide as the gold standard for benchmarking performance over a series of production categories for businesses of any size. The awards will be granted after the jury has done an in-depth assessment of the notification of a manufacturer and after the jury members have visted each factory to study the processes and talk to the management and staff.

www.domino-printing.com

Reacties

Reactie toevoegen

Gerelateerd nieuws